ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ
เรียนประธาน ชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ
ข้าพเจ้ายินดีทำตามข้อกำหนด
1.ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ
2.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม ฯ ทุกประการ
3.ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินค่าสมาชิกจำนวน 300 บาท ต่อปี
ยศ-ชื่อ-สกุล *
Your answer
นักเรียนดุริยางค์รุ่นที่ *
Your answer
ปีที่เข้ารับการศึกษา *
Your answer
ปีที่จบการศึกษา *
Your answer
หรือผู้ที่มิได้เป็นนักเรียนดุริยางค์ปีที่เข้ารับราชการ
Your answer
วัน - เดือน - ปี เกิด (ตัวอย่าง: เกิดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2500 ให้กรอก 01/10/2500) *
Your answer
อายุ
Your answer
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล/แขวง
Your answer
อำเภอ/เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
E-mail
Your answer
Line ID
Your answer
Facebook
Your answer
ที่อยู่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่สามารถติดต่อได้(ในกรณีไม่ใช่ที่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน)
Your answer
ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับโอนประโยชน์จากชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือกล่าวคือ เมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตไปแล้ว ให้ชมรม ฯ จ่ายผลประโยชน์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในชมรม ฯ ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ให้แก่
ยศ - ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เกี่ยวข้องเป็น *
Your answer
อายุ *
Your answer
บ้านเลขที่ *
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล/แขวง *
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
หลักฐานในการสมัครสมาชิกใหม่
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ค่าสมาชิกในการสมัครจำนวน 300 บาท
- สามารถโอนเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสิรินธร เลขที่บัญชี 122- 235962-1
- สามารถส่งหลักฐานทั้งหมดเพื่อยืนยันการสมัครมาทางช่องทาง Fax.ของ รร.ดย.ฯ 0-2475 3054 หรือถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้สมัครยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms