Associar-se a Un entre tants
Amb aquest formulari manifesteu la vostra voluntat de ser soci de l'Associació Un entre tants. Les vostres dades seran utilitzades exclusivament a efectes inherents a l'associació i en cap cas seran cedides a tercers.

El fet d'associar-se comporta avantatges en totes les activitats realitzades per 1entretants durant un any, així com el dret d'assistència a les assemblees, la col·laboració i el manteniment d'aquesta associació sense ànim de lucre.

El procés d'associació es completarà quan es faça efectiu en anotació bancària el pagament de la quota anual (20 €) mitjançant transferència al compte de Caixa Popular (IBAN ES75 3159 0015 8022 2817 9822) amb el concepte NOM COGNOMS QUOTA i envieu una còpia del justificant de la transferència a 1entretants@gmail.com

Les dades personals registrades serviran únicament per finalitats administratives i per establir la comunicació necessària entre soci i associació. El seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades personals podeu adreçar-vos a 1entretants@gmail.com
Inicia la sessió a Google per desar el teu progrés. Més informació
Cognoms i nom *
Document d'identitat *
Exemple: 12345678A
Correu electrònic *
Telèfon *
Lloc de residència? *
Situació laboral (docent -o no-; en actiu -o no-,... ) *
Lloc de treball (en cas de ser docent en actiu) *
Coneixement de les TIC *
Obligatori
Envia
Esborra el formulari
No enviïs mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Google no ha creat ni aprovat aquest contingut. Informa d'un ús abusiu - Condicions del Servei - Política de privadesa