Request edit access
Rejestracja uczestników Animator czasu wolnego
Szczegóły i regulamin dostępne pod adresem:

https://gbluxtorpeda.org/szkolenie-animator-czasu-wolnego/

Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon *
Your answer
Miejsce zamieszkania *
Your answer
Opisz jakie prace jako wolontariusz planujesz wykonać po szkoleniu
Your answer
RODO
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w przypadku udziału w projekcie "Wolontariat wzmacnia" jest Stowarzyszenie LUXTORPEDA, z siedzibą przy ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny adres e-mail: luxtorpeda@gbluxtorpeda.org oraz Stowarzyszenie Redukowania Bierności, z siedzibą przy ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, e-mail: srb@srb.org.pl. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.W przypadku udziału w innym wydarzeniu w roli wolontariusza administratorem Pani/Pana danych osobowych w przypadku udziału w projekcie "Wolontariat wzmacnia" jest Stowarzyszenie LUXTORPEDA, z siedzibą przy ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny adres e-mail: luxtorpeda@gbluxtorpeda.org
2) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.NR 119, str.1) , zwanego dalej RODO, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej organizacji, przebiegu, promocji projektu „Wolontariat wzmacnia” oraz organizacji wolontariatu na pozostałych wydarzeniach.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w wydarzeniu jako wolontariusz lub do celów projektu „Wolontariat wzmacnia”, obejmującym: zbieranie, przetwarzanie informacji o danych osobowych oraz wykorzystywanie zdjęć i filmów, na podstawie RODO oraz w celach marketingowych;
4) Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres trwania oraz trwałości projektu "Wolontariat wzmacnia".
W przypadku udziału w roli wolontariusza w pozostałych wydarzeniach dane będą przechowywane przez okres dwóch lat od zakończenia projektu.
5) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w projekcie lub wydarzeniu, co oznacza, że odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w projekcie/wydarzeniu.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
Zgody
Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna jednakże nie wyrażenie zgody uniemożliwia wzięcie udziału w projekcie i szkoleniu.
*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie LUXTORPEDA, z siedzibą przy ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny adres e-mail: luxtorpeda@gbluxtorpeda.org oraz Stowarzyszenie Redukowania Bierności, z siedzibą przy ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, e-mail: srb@srb.org.pl. jako administratora, w celach marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu.
Regulamin *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka. Report Abuse - Terms of Service