Request edit access
Dotazník spokojenosti uživatelů Vědecké knihovny v Olomouci
Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní.

Jak často navštěvujete prostory knihovny? *
Jak často využíváte webovou stránku knihovny? *
Knihovnu a její služby využíváte pro: *
Required
Jak Vám vyhovuje provozní doba knihovny? *
Co Vám na provozní době knihovny vadí? Popište prosím své připomínky a náměty:
Your answer
Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny? *
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
Výpůjční pult
Hlavní studovna
Studovna vázaných novin
Volný výběr
Multimediální studovna
Týmová studovna
Informační služba
Studovna historických fondů
Meziknihovní výpůjční služby
Kulturní a vzdělávací akce
Kopírování
Přístup k internetu
Přístup k elektronickým informačním zdrojům
Přístup k digitálním knihovnám
Jak často využíváte následující služby knihovny? *
každý otevírací den
jednou týdně
jedenkrát za 14 dní
jednou měsíčně
jednou za čtvrt roku
jednou za půl roku
nikdy
Výpůjční pult
Hlavní studovna
Studovna vázaných novin
Volný výběr
Multimediální studovna
Týmová studovna
Informační služba
Studovna historických fondů
Meziknihovní výpůjční služba
Kulturní a vzdělávací akce
Kopírování
Přístup k internetu
Přístup k elektronickým informačním zdrojům
Přístup k digitálním knihovnám
Uvítal/a byste nějakou jinou službu? Prosíme, sdělte nám své náměty.
Your answer
Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu knihovny? *
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
Beletrie
Odborná literatura
Časopisy
Elektronické informační zdroje
Hudba a audio-video
Digitální knihovny
Máte nějaké připomínky či náměty k fondu knihovny? Sdělte nám je prosím.
Your answer
Jste spokojen/a s dostupností knihovny? *
Required
Co Vám na dostupnosti knihovny vadí? Prosím napište nám své připomínky a náměty.
Your answer
Umožňují Vám internetové stránky knihovny bez problémů nalézat informace o knihovních fondech a službách knihovny? *
Jaké informace na internetových stránkách obvykle nemůžete nalézt?
Your answer
Pomáhá Vám knihovna získat informační dovednosti, které potřebujete? (např. při vyhledávání v katalogu, v databázích, na internetu) *
Uvítal/a byste nějaké školení pro zlepšení informačních dovedností? Prosíme, sdělte nám své náměty.
Your answer
Jak jste spokojen/a s nabídkou aktivit pro veřejnost?
Uvítal/a byste nějakou jinou aktivitu pro veřejnost? Prosíme, sdělte nám své náměty.
Your answer
Z jakého zdroje se dozvídáte o akcích pořádaných v knihovně? *
Required
Víte, že můžete dostávat měsíční přehled akcí na Váš email (newsletter)? *
Required
Jak jste spokojen/a s prostory knihovny? *
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
Velikost knihovny
Kvalita prostor
Sociální zázemí knihovny
Technické vybavení
Máte nějaké připomínky či náměty k prostorům knihovny? Prosím, napište nám je.
Your answer
Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny? *
určitě souhlasím
spíše souhlasím
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
nevím, nemohu odpovědět
Pracovníci knihovny jsou vstřícní
Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na Vaše dotazy
Máte nějaké připomínky či náměty k zaměstnancům knihovny? Prosím, napište nám je.
Your answer
Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?
Jste:
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Jste: *
Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service