แจ้งซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์ในห้องสมุด (Repairing Inform for library's equipment)
เพื่อเป็นการช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารฯ ขอความร่วมมือจาก นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย หากพบวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด โปรดแจ้งในแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในการซ่อมแซมต่อไป
You can help us make the library be better by informing any defective equipment in the library and then we will fix it as soon as possible.
รหัสนักศึกษา / รหัสพนักงาน (Student ID)
วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด (Defective Equipment)
ภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด (Defective Equipment Photo)
ภาพบาร์โค๊ดเลขครุภัณฑ์
จุดที่ตั้ง (Location)
จุดที่ตั้ง (อื่นๆ) / Location (Other)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. - Terms of Service - Additional Terms