Enquesta sobre Talent i Economia a Sant Cugat
1. Marqueu si us plau, el sector al qual pertany la seva empresa: *
2. Marqueu, si us plau, la mida de la seva empresa: *
3. Marqueu, si us plau, quina ha estat l'evolució del seu negoci en els últims 3 anys *
4. Ordeni, si us plau, les habilitats / competències llistades a continuació (font World Ecomic Fòrum) per ordre d'importància per a la DIRECCIÓ de la seva organització en els propers 5 anys (sent 1 la menys important i 14 la més).
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Solució a problemes complexos
Pensament crític
Creativitat
Gestió de persones
Treball en equip
Intel·ligència Emocional
Criteri i Presa de decisions
Orientació al servei
Capacitat de Negociació
Flexibilitat cognitiva
Control de qualitat
Capacitat d'escoltar
Agilitat
Interès i domini de les tecnologies
5. Ordeni, si us plau, les habilitats / competències llistades a continuació (font World Ecomic Fòrum) per ordre d'importància per als COMANDAMENTS INTERMEDIS de la seva organització en els propers 5 anys (sent 1 la menys important i 14 la més).
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Solució a problemes complexos
Pensament crític
Creativitat
Gestió de persones
Treball en equip
Intel·ligència Emocional
Criteri i Presa de decisions
Orientació al servei
Capacitat de Negociació
Flexibilitat cognitiva
Control de qualitat
Capacitat d'escoltar
Agilitat
Interès i domini de les tecnologies
6. Ordeneu, si us plau, les habilitats / competències llistades a continuació (font World Ecomic Fòrum) per ordre d'importància per a la RESTA DE LA SEVA ORGANITZACIÓ (no englobats en les preguntes anteriors) en els propers 5 anys (sent 1 la menys important i 14 la més)
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Solució a problemes complexos
Pensament crític
Creativitat
Gestió de persones