Let It Roll 2019 - PŘIHLÁŠKA | APPLICATION
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o prodejní místo na festivalu Let It Roll summer 2019.

 Pro umístění Vašeho prodejního místa na festivalu je nutné vyplnit formulář viz. níže.

Formulář slouží k přihlášení prodejního stánku/místa na festivalu. 

Pozorně si přečtěte následující informace potřebné k prodeji na festivalu Let It Roll:

1) Prodej nápojů je na této akci zakázán. Porušení zákazu je pod finanční pokutou.

2) Orientační cena pronájmu plochy na festivalu Let It Roll činí:
a) pro prodejce nabízející gastro sortiment 15% - 20% z celkové tržby ( plus nevratná záloha za rezervaci místa ve výši 10 000 - 15 000 Kč v závislosti na velikosti prodejní plochy )
b) pro prodejce nabízející jiný než gastro sortiment činí pronájem 15% - 20% z celkové tržby ( plus nevratná záloha za rezervaci místa ve výši 5 000 Kč v závislosti na velikosti prodejní plochy )

3) Tento formulář slouží jako příloha smlouvy. Údaje v něm uvedené nelze zpětně měnit. Prosíme o pečlivé a důsledné vyplnění všech údajů.

4) Počet prodejních míst je na festivalu omezený. Pořadatel si proto vyhrazuje právo zvolit či odmítnout prodejce z důvodu udržení co největší pestrosti a kvality nabízeného sortimentu.

Své prodejní místo můžete registrovat do 2.6.2019. O rozhodnutí pořadatele budete vyrozuměni nejpozději do 16.6.2019

Email address *
Název stánku / Name of your stall *
Fakturační údaje a adresa/ Billing info and Address: *
Osoba, se kterou bude probíhat komunikace v době před a během festivalu/ contact person responsible for communication before and during festival
Telefon / Telephone number: *
Telefon na kontaktní osobu/ contact person phone number
Počet pracovníků / Number of Workers *
Limit je 6 osob pro gastro stánek, negastro stánky 3 osoby /
Šířka stánku (prodejní strana) / Width of the tent (selling side) *
V metrech/ In meters
Hloubka stánku / Depth of the tent *
V metrech; ke stánku náleží 4m hloubky na technické zázemí / In meters
 ......
Spotřeba el. energie (KW)/ Power consumption (KW) *
Uveďte druh a počet připojených el. spotřebičů a jejich příkon/State the type quantity and power (in W) of the connected electric appliances.

Spotřeba vody / Water consumption *
Uveďte předpokládanou spotřebu vody v litrech / State the estimated water consumption in liters
Připojení 230W / 380W /Power connection to 230W or 380 W *
Pořadatel nezajišťuje připojení od rozvaděče ke stánku a neposkytuje prodlužovací kabely. Připojení 380W je k dispozici jen skrz 5-pin/32 A přípojku./Organiser does not provide connection from distributor to stall, you have to provide your own power extentions. Connection to 380 W is through 5-pin/32 A socket
Nabízený sortiment *
Uveďte sortiment, který byste na festivalu nabízeli | Specify the range of products that you offered to festival
Souhlas se zákazem prodeje nápojů/ I agree with the prohibition of selling beverages *
Uveďte sortiment, který byste na festivalu nabízeli | Specify the range of products that you offered to festival
Souhlas s prodejem prostřednictvím cashless systému / I agree with the cashless payment system *
Uveďte sortiment, který byste na festivalu nabízeli | Specify the range of products that you offered to festival
JEN PRO GASTRO - Pagoda (Non-stop zona)/Pagoda tent (Non-stop zone) *
Souhlasím s využitím zapůjčeného stanu (typ Pagoda 5x5m), za nějž pořadateli náleží nevratná kauce 6 000 Kč. Týká se pouze prodejců, kteří budou umístění v non-stop zoně/I agree with the use of rented tent (Pagoda type 5x5m), for which I will pay non-returnable deposit 6 000 CZK
Fotografie stánku a ukázka sortimentu/ Stall photography *
Sem vložte fotografii jasně zachycující váš stánek vč. fotografie ukázky sortimentu / Upload the photography clearly showing your stall here
Required
Komentáře, Dotazy/ Comments, Questions *
Sem vložte fotografii jasně zachycující váš stánek vč. fotografie ukázky sortimentu / Upload the photography clearly showing your stall here
Poučení o zpracování osobních údajů *
V rámci pořádání soutěže prostřednictvím tohoto formuláře pořadatel jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a obsah odpovědi. Vyplněním tohoto formuláře přistupujete na skutečnost, že zpracování Vašich osobních údajů v uvedeném rozsahu tvoří neodstranitelnou součást této soutěže. Vaši e-mailovou adresu pořadatel použije pro účely zasílání svých newsletterů, jedině pokud k tomu dáte výslovný souhlas, který můžete kdykoli později odvolat kliknutím na příslušný odkaz v newsletteru. Vyplněný formulář pořadatel uchovává po dobu 5ti let a poté jej celý smaže. Po vyhodnocení soutěže jako takové pořadatel zpracovává data obsažená ve formuláři pouze pro své statistické účely, přičemž dočasné uchovávání formulářů odpovídá tomuto jeho oprávněnému zájmu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Let It Roll. - Terms of Service