แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 2
บทที่ 2 อุปกรณ์และพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3
ระดับชั้น *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมีหลักการทำงานอย่างไร *
ถ้าต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายแลนและแวนเข้าด้วยกัน และลดการจราจรที่คับคั่งของข้อมูลควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด *
ฮับ (Hub) มีความสำคัญต่อ Star Topology อย่างไร *
ข้อใดไม่ใช่ สื่อหรือตัวกลางประเภทไร้สาย *
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *
พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ยุค ข้อใดเรียงลำดับจากยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด *
ข้อใดไม่ใช่การเผยแพร่ข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยี *
จดหมายและพัสดุ (Letter and Inventories) เป็นการสื่อสารในยุคใด *
ข้อใดไม่ใช่การสื่อสารยุคอุตสาหกรรม *
การสื่อสารด้วยวีดีโอทางไกล (Video Conferencing) เป็นการสื่อสารในยุคใด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kampangdinpittayakom. Report Abuse - Terms of Service