Festiwal Podróżniczy "Na Pograniczu" | Reisefestival "In der Grenzregion" | 20-21.03.2021
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię | Vorname *
Nazwisko | Name *
Miejscowość |Wohnort *
Firma, instytucja, zawód | Firma, Anstalt, Beruf *
Narodowość | Nationalität *
Płeć | Sex *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Media Dizajn oraz partnerów spotkania do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań przed i podczas spotkania, monitoringu, ewaluacji i kontroli (zgodnie z usta-wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania na każdym etapie trwania warsztatów. | Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den Verein Media Dizajn und die Partner der Veranstaltung zu den Zwecken zu, die für die Rekrutierung, die Organisation von Aktivitäten vor und während der Veranstaltung, die Betreuung, Auswertung und Kontrolle erforderlich sind (gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten vom 10. Mai 2018 (Gesetzblatt 2018, Pos. 1000) und gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (RODO)). Ich bin jederzeit berechtigt, meine Daten einzusehen und zu korrigieren.                                                                                                                           *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Media Dizajn. Report Abuse