พัฒนาโรงงานอัจฉริยะ พร้อมยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 Smart Factory for Industry 4.0
งานอบรม พัฒนาโรงงานอัจฉริยะ พร้อมยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0
Smart Factory for Industry 4.0
ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

Highlight หัวข้ออบรม
- แนวคิด Digital Transformation และประโยชน์ทางธุรกิจของ Industry 4.0
- ดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในการประเมินความเป็นโรงงานอัจฉริยะ
- การวางโครงข่าย Network Integration and automation shop floor with MES framework.
- การเชื่อมต่อและการจัดการข้อมูล Data Analytics with operational architecture(OT and IT)
- ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการองค์กร People as key players ด้วย Internet of Things (IoT) model accessibility and visibility real time analytics
- การใช้ข้อมูล Smart Factory data analytics สำหรับ Smart Factory collaboration สู่การตัดสินใจและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวดี !! สำหรับผู้ที่มองหาช่องทางในการพัฒนาโรงงาน พบกับ Solution Booth for Smart Factory
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโรงงานสู่ Smart Factory
- การใช้ IIOT ปรับปรุงระบบการผลิต และยกระดับโรงงานสู่ Smart Factory
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ Smart Factory ด้วย SCADA
- การเชื่อมระบบบริหารจัดการ และระบบการผลิต เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Real-Time ด้วย Software MOM & MES
- พัฒนาโรงงานอัจฉริยะ ด้วยการใช้ Software ช่วยในการวางแผน และบริหารจัดการระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service