Bài Kiểm Tra Đầu Vào FP-03
LƯU Ý: BẠN NÊN LÀM ĐẦY ĐỦ CẢ PHẦN NGỮ PHÁP - VIẾT - NGHE để trung tâm đánh giá chính xác trình độ.

🖋️ Đây là bài kiểm tra chung cho lớp Nền Tảng (level 1) và IELTS Preparation (level 2), đầu ra 4.0 - 5.0 tại Ha Phong IELTS.

🕒 Thời gian làm bài: 30 phút (10 phút Ngữ pháp, 15 phút Viết, 5 phút Nghe).

Hãy tìm một chỗ yên lặng và tập trung hết sức. Sau khi hoàn thành bấm "Submit".

✌️ Good luck from Mr. Ha and Mr. Phong!

📌 Thông tin lớp & lịch khai giảng hàng tháng: www.haphong.edu.vn
📞 Hotline hỗ trợ: 0981488698
Email address *
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
Bạn điền chi tiết để các thầy cô có thể tư vấn cụ thể.
Họ Tên của bạn: *
Your answer
Số Điện Thoại: *
Your answer
Địa chỉ email:
Your answer
Ngày/tháng/năm sinh:
Your answer
Nơi đang học tập/công tác:
Your answer
Link facebook hoặc ID facebook:
Để trung tâm add bạn vào group lớp học.
Your answer
Bạn dự định thi IELTS vào khi nào - và để mục đích gì?
Miêu tả chi tiết kế hoạch nếu có thể.
Your answer
Mục tiêu của bạn là bao nhiêu?
Ví dụ: Mình muốn overall 6.5, không kỹ năng nào dưới 6.0.
Your answer
Bạn đã từng học phát âm tiếng Anh chưa? Miêu tả kỹ nội dung học.
Your answer
Bạn muốn học ở cơ sở nào?
Bạn muốn học vào khung giờ nào?
(Nếu chọn học online) Vì sao bạn không học trực tiếp được?
Your answer
Bạn biết đến Ha Phong IELTS qua đâu? *
Nhập lại số điện thoại của bạn: *
Chú ý nhập chính xác!
Your answer
PHẦN II: NGỮ PHÁP & TỪ VỰNG
Có 30 câu, thời gian làm ~10 phút.
1. How often do you play football?
2. Where do you usually eat lunch?
3. How long did you study last night?
4. What kind of novels do you like?
5. What kind of work do you do?
6. How many hours a day do you watch TV?
7. What is your busiest day of the week?
8. My mother is a good cook.
9. What does "TV" mean?
10. How do you spell the word dog?
11. What did you do yesterday?
12. It seems to me that most restaurants are too expensive.
13. Where is Hương?
14. When was the last time you took a picture?
15. What were you doing last night at 7:00?
16. How long have you been playing the flute?
17. What is your favourite sport?
18. How do you get to school?
19. I ................ TV when the phone rang.
20. Learning a foreign language is important because it helps you to understand other cultures better. ........... it can be a useful skill in many areas of work.
21. I'm afraid I'm not hungry. I've .................. eaten lunch.
22. Would you like ........... chicken?
23. What shall we do tonight? How about ......... a film?
24. Minh is really .................. history, especially Japanese history.
25. If I ................ you, I would wait a while to begin investing.
26. I think Hanoi is ....... exciting ........ Saigon.
27. Do you really want to ....... that meeting until tomorrow?
28. Where was Bảo yesterday? - I don't know. He ............ seeing the doctor.
29. Why are your hands so dirty? - Well, I ............... in the garden for the last two hours.
30. Yes, that is the woman ......... bike was almost stolen!
31. He ............... by the police for robbery.
Đã xong phần ngữ pháp & từ vựng! Bạn có muốn làm bài Viết không? *
Bài viết RẤT quan trọng để trung tâm đánh giá chính xác khả năng dùng tiếng Anh của bạn. Sau bài viết sẽ là bài nghe (~6 phút).
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy