International exchange application form
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, co następuje:

1. Poprzez przesłane niniejszego formularza, wyrażasz dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth z siedzibą w Milanówku, KRS 0000461121, NIP 5291801752. Kontakt z administratorem Twoich danych jest możliwy poprzez adres e-mail fundacja@4youth.pl.

2. Każdy kandydat na uczestnika projektu wymiany międzynarodowej ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawienia lub usunięcia.

3. Dane osobowe zbierane za pomocą niniejszego formularza wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby rekrutacji do projektu wybranego przez osobę przesyłającą zgłoszenie i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zgromadzone dane osób nie wybranych do udziału są usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, natomiast dane osób zakwalifikowanych do udziału są usuwane niezwłocznie po zakończeniu wszystkich czynności administracyjnych związanych z ich udziałem w wybranym projekcie.

***

PERSONAL DATA PRIVACY NOTICE

Hereby we inform you of the following:

1. By submitting this form you voluntarily consent to the processing of your personal data by the Foundation for Supporting Youth Initiatives 4YOUth based in Milanówek, KRS 0000461121, NIP 5291801752. Contact with the administrator of your data is possible via the email address fundacja@4youth.pl.

2. Every candidate for a participant in an international exchange project has the right to access their personal data, correct it or delete it.

3. Personal data collected by this form are used solely for the purpose of the recruitment process to an exchange project selected by the person submitting this application and are protected in accordance with the applicable legal provisions.

4. The collected data of persons not elected to participate are removed immediately after the recruitment process is completed, while the data of persons qualified for participation are removed immediately after completion of all administrative activities related to their participation in the selected project.

Choose your project *
Personal data
First name *
Your answer
Last name *
Your answer
E-mail address *
Please, double-check and make sure the address is correct!
Your answer
Repeat your e-mail address *
Write the same address as above - again, please make sure it is correct!
Your answer
How old will you be on the 1st day of the project that you selected? *
Your answer
Gender *
Nationality *
Your answer
City and country of residence *
Your answer
Address of residence *
Street, number, appartment
Your answer
Postal code *
Your answer
Phone number *
Your answer
Emergency Contact Person (full name, phone number, e-mail, relation to you) *
e.g. John Smith, +48 123456789, johnsmith@example.com, father
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Marketing Polityczny. Report Abuse - Terms of Service