Request edit access
Call For Papers - Thirrje Për Punime
Welcome to the International Conference - Bringing Western Balkans Closer to EU: Economic, Social, Political, Legal and Technological Considerations.

This form is the submission platform to submit title and abstracts (or extended abstracts) of papers, work in progress and doctoral thesis. After your submission committee member will review your submission and will notify if you are eligible to present in the conference and provide you with further guidelines.

The deadline for submission is March 31th, 2020.
____________________
Mirë se vini në konferencën internacionale - Sjellja e Ballkanit Perëndimor më afër UE: Konsiderime ekonomike, sociale, politike, juridike dhe teknlogjike.

Kjo formë është platforma e paraqitjes të titullit dhe abstraktit (ose abstraktit te zgjeruar) të punimeve, punën në proces dhe tezën e doktoratës. Pasi të dorëzoni, antarët e komisionit do të rishikojë dorezimin tuaj dhe do t'ju njoftoje nëse jeni pranuar për të prezantuar në konferencë dhe pastaj do t'ju japin udhëzime të mëtejshme.

Afati i fundit i dorëzimit është 31 Mars, 2020.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
First Name of the author / Emri i autorit *
Last Name of the author / Mbiemri i autorit *
Name and last name of second author/ Emri dhe mbiemri i autorit të dytë
*if any/nëse ka
Name and last name of third author/ Emri dhe mbiemri i autorit të tretë
*if any/nëse ka
Name and last name of forth author/ Emri dhe mbiemri i autorit të katërt
*if any/nëse ka
Institution / Institucioni
Country / Shteti *
City / Qyteti *
Address Line 1 / Adresa 1 *
Address Line 2 / Adresa 2
Email *
Phone Number / Numri i telefonit *
Title of your work / Titulli i punimit të juaj *
*You may submit a provisional title of your work / Mund të dorëzoni një titull të përkohshëm
Abstract / Abstrakti *
This part will include an EXECUTIVE SUMMARY of the work presented whose length should not exceed 250 words / Kjo pjesë do të përfshijë një PËRMBËLEDHJE EKZEKUTIVE të punës së paraqitur, gjatësia e së cilës nuk duhet të kalojë 250 fjalë.
Keywords / Fjalët Kyçe *
This part will include between 3 and 7 keywords to identify the topic addressed in the work / Kjo pjesë do të përfshijë midis 3 deri në 7 fjalë kyçe për të identifikuar temën e adresuar në punimin e juaj
Presenting Author / Autori prezantues *
*The presentations should be presented in English language / Prezantimet do të mbahen në gjuhen angleze
Type of work / Lloji i punimit *
The language you prefer to present / Gjuha që ju preferoni të prezantoni?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy