Request edit access
Samovrednovanje, KTŠ Bjelovar, 2017./2018.
Poštovane kolegice i kolege,
zahvaljujemo što sudjelujete u ispunjavanju ovog upitnika koji provodimo za potrebe naše škole, a u okviru samovrednovanja.
Ovim upitnikom prikupljaju se iskazi i procjene različitih područja rada naše škole.
Važno nam je analizirati iskustva i mišljenja odgojno-obrazovnih radnika koji najbolje poznaju rad i unutarnji život škole.
Ispitivanje je potpuno anonimno te ćemo vas upoznati s ukupnim rezultatom.

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

I. ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM Molimo procijenite tvrdnju. *
uopće se ne slažem
uglavnom se ne slažem
uglavnom se slažem
u potpunosti se slažem
Međuljudski odnosi u školi su pozitivni, temeljeni na povjerenju, međusobnoj podršci i osjećaju zajedništva
U školi je osigurana podrška svim odgojno-obrazovnim radnicima u profesionalnom usavršavanju
Zaposlenici škole su zadovoljni poslom i imaju pozitivnu sliku o školi.
Odgojno-obrazovni radnici u školi dobivaju poticaj za osmišljavanje i uvođenje inovativnih praksi u svoj rad i svoju nastavu.
Ravnatelj održava dobre odnose s učenicima, roditeljima i djelatnicima
Pedagoginja održava dobre odnose s učenicima, roditeljima i djelatnicima
Nastavnici efikasno doprinose radu škole, dobro surađuju u provođenju školskih aktivnosti
II. DODATNA PODRŠKA UČENICIMA Molim procijenite tvrdnju *
uopće se ne slažem
uglavnom se ne slažem
uglavnom se slažem
u potpunosti se slažem
Učenicima je omogućeno profesionalno informiranje/ karijerno usmjeravanje
U školi učinkovito brinemo o rizičnim ponašanjima i suzbijanju nasilja među učenicima.
U školi kontinuirano radimo na identifikaciji učenika koji trebaju dodatnu podršku.
Učenicima je u dovoljnoj mjeri omogućeno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima
Učenicima je u dovoljnoj mjeri omogućeno sudjelovanje u dodatnoj nastavi
Učenicima je u dovoljnoj mjeri omogućeno sudjelovanje u dopunskoj nastavi
III. KVALITETA UČENJA I POUČAVANJA – ISHODI RADA ŠKOLE Molimo procijenite tvrdnju *
uopće se ne slažem
uglavnom se ne slažem
uglavnom se slažem
u potpunosti se slažem
Nastavnici u interakcijama s učenicima iskazuju uvažavanje
Učenici imaju pozitivna iskustva sa školom, zadovoljni su i iskazuju privrženost školi.
Nastavnici i stručni suradnici su intrinzično motivirani i pokazuju angažiranost u radu.
Učenici imaju priliku iskazati svoje interese i stavove
Većina učenika savjesno pristupa svojim školskim obvezama
Naši učenici vole ići u školu
IV. KURIKULUM ŠKOLE Molimo procijenite tvrdnju *
uopće se ne slažem
uglavnom se ne slažem
uglavnom se slažem
u potpunosti se slažem
Kurikulum škole je jasan, razumljiv, provediv i vremenski određen. Dokument ima preglednu strukturu i svi su elementi jasno definirani.
U kreiranju kurikuluma škole sudjeluju svi odgojno-obrazovni radnici
V. PARTNERSKI ODNOSI Molimo procijenite tvrdnju *
uopće se ne slažem
uglavnom se ne slažem
uglavnom se slažem
u potpunosti se slažem
U školi redovito surađujemo s obiteljima učenika
U školi surađujemo s lokalnom zajednicom, drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama i organizacijama koje se bave djecom i mladima
Nastavnici međusobno dobro surađuju
Nastavnici imaju dobru suradnju s pedagoginjom
Nastavnici imaju dobru suradnju s knjižničarkom
Nenastavno osoblje pomaže nastavnicima u obavljanju administrativnih poslova
VI. OPREMLJENOST I IZGLED ŠKOLE Molimo procijenite tvrdnju *
uopće se ne slažem
uglavnom se ne slažem
uglavnom se slažem
u potpunosti se slažem
Škola je dobro opremljena suvremenom didaktičkom i informatičkom opremom
Škola je čista i uredna
Smeta mi što učenici puše na ulazu u školu
VII. PODRŠKA UČENICIMA Molimo procijenite tvrdnju *
nikada
rijetko
često
vrlo često/skoro uvijek
Potičemo učenike na aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu
Ocjenjivanje je pravedno. Učenici dobivaju ocjene koje zaslužuju.
Nastavnici učenicima objašnjavaju zašto su im dali određenu ocjenu
Nastavnici potiču kreativnost učenika
Nastavnici savjetuju učenike kako uspješnije učiti.
VIII. OSPOSOBLJENOST ZA ZAHTJEVE POUČAVANJA. Molimo da procijenite tvrdnju o tome jesu li nastavnici osposobljeni za efikasno obavljanje dolje navedenih aspekata nastavničkog rada *
uopće se ne slažem
uglavnom se ne slažem
uglavnom se slažem
u potpunosti se slažem
Korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju
Korištenje različitih metoda poučavanja koje potiču aktivne metode učenja
Poučavanje vještina i strategija učenja
Uspješan rad s učenicima s teškoćama
Korištenje različitih metoda i oblika vrednovanja, ocjenjivanja učenja
IX. STRAH OD ŠKOLE Molimo procijenite tvrdnju *
nikada
rijetko
često
vrlo često/skoro uvijek
Učenici se boje roditeljskih reakcija na ocjene
Učenici se boje neuspjeha u školi
Učenici se boje ispitivanja
Nastavnici od učenika traže da glavne pojmove i definicije uče napamet
Nastavnici kod učenika izazivaju strah
X. Procijenite sebe i svoj rad prema navedenim tvrdnjama *
nikada
rijetko
često
vrlo često/skoro uvijek
Pohvaljujem učenike
Pravedno ocjenjujem
Uvažavam individualnost učenika
Na kraju sata vrednujem ishode
Pripremam se za svaki nastavni sat
Rado koristim nove metode u radu
Ostvario/la sam dobru i korektnu suradnju s pedagoginjom
Ostvario/la sam dobru i korektnu suradnju s ravnateljicom
Zadovoljan/na sam što radim u ovoj školi
Rado sudjelujem u aktivnostima škole (projekti, Dan škole, obilježavanje datuma...)
Volim učiti
XI. U kojim područjima se želite stručno usavršavati? *
Your answer
XII. Što je najveća prednost ove škole? *
Your answer
XIII. Što je najveći nedostatak ove škole? *
Your answer
XIV. Koji su vaši prijedlozi za unaprijeđenje rada škole? *
Your answer
Hvala!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service