Request edit access
Anketa LRS LAG-a "Zeleni bregi"
Lokalna akcijska grupa "Zeleni bregi" provodi istraživanje u svrhu izmjene "Lokalne razvojne strategije LAG-a "Zeleni bregi" 2014. - 2020". Molimo da popunjavanjem ankete odaberete samo polja tj. tipove operacije koja smatrate da opisuju potrebe za dodatnim ulaganjima na području LAG-a "Zeleni bregi", a naročito ako postoji mogućnost da potencijalnim projektnim prijedlozima u budućim raspisima tih natječaja budete prijavitelj.
Grad/Općina potencijalnoga prijavitelja:
Your answer
Odaberite sektor iz kojeg je potencijalni prijavitelj:
MJERA sukladna Programu ruralnog razvoja RH 2014. - 2020., tipu operacije 7.4.1.
(Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi
100.000 EUR. Intenzitet potpore: od 80 - 100% ukupno prihvatljivih troškova.
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva, javne ustanove, udruge...)
Prihvatljive aktivnosti: građenje i/ili opremanje vatrogasnog/društvenog/planinarskog doma, dječjeg igrališta/vrtića, javnih
zelenih površina, tematskih puteva i parka, pješačkih/biciklističkih staza...)
Smatrate li se potencijalnim prijaviteljem?
Vrsta ili kratki opis ulaganja:
Your answer
MJERA sukladna Programu ruralnog razvoja RH 2014. - 2020., tipu operacije 6.1.1.
(Prihvatljivi korisnici: mladi poljoprivrednik ( između 18 i 40 godina),ekonomska veličina od 8.000 eura do 49.999 eura...
Prihvatljive aktivnosti: kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja,
građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,kupnja
poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme...
Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR. )
Smatrate li se potencijalnim prijaviteljem?
Vrsta ili kratki opis ulaganja:
Your answer
MJERA sukladna Programu ruralnog razvoja RH 2014. - 2020., tipu operacije 4.1.1.
Posebnosti: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu iznosu 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Intenzitet potpore iznosi od 50% do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Prihvatljivi korisnici su: fizičke i prave osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije.
Ekonomska veličina: A) za projekte u sektoru voća i, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
B) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
Prihvatljive aktivnosti su izgradnja , rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje...
Smatrate li se potencijalnim prijaviteljem?
Vrsta ili kratki opis ulaganja:
Your answer
MJERA sukladna Programu ruralnog razvoja RH 2014. - 2020., tipu operacije 6.3.1.
(Visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
Prihvatljivi korisnici: OPG, obrt, trgovačka društva, zadruge..., ekonomska veličina od 2.000 EUR do 7.999 EUR.
Prihvatljive aktivnosti: kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje i/ili
opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne
mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada...)

Smatrate li se potencijalnim prijaviteljem?
Vrsta ili kratki opis ulaganja:
Your answer
MJERA sukladna Programu ruralnog razvoja RH 2014. - 2020., tipu operacije 4.2.1.
(Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 100.000 EUR.
Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje (objekata za poslovanje s mlijekom i preradom
mlijeka,objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja), objekata za preradu voća, povrća, grožđa...) , kupnja
gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme, kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta...
Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja
prijave projekta i proizvođačka organizacija priznata sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija)
Smatrate li se potencijalnim prijaviteljem?
Vrsta ili kratki opis ulaganja:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy