Request edit access
4º, 5º, 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018 - 2019
Email address *
Confirmación CORREO ELECTRÓNICO *
Your answer
APELIDOS ALUMNA/O *
Your answer
NOME ALUMNA/O *
Your answer
CURSO *
DATA DE NACEMENTO *
MM
/
DD
/
YYYY
ALERXIAS *
Your answer
OBSERVACIÓNS *
Your answer
NOME E APELIDOS DA NAI/PAI/TITOR-A *
Your answer
TELÉFONO 1 *
Your answer
TELÉFONO 2 *
Your answer
TELÉFONO 3
Your answer
TEN IRMÁNS QUE ASISTEN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES? *
SOCIA/O? *
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS
DE LUNS A VENRES DE 16:00H. A 18:00H.
LUNS (de 16:00 a 17:00h) *
LUNS (de 17:00 a 18:00h) *
MARTES (de 16:00 a 17:00h) *
MARTES (de 17:00 a 18:00h) *
MÉRCORES (de 16:00 a 17:00h) *
MÉRCORES (de 17:00 a 18:00h) *
XOVES (de 16:00 a 17:00h) *
XOVES (de 17:00 a 18:00h) *
VENRES (de 16:00 a 17:00h) *
VENRES (de 17:00 a 18:00h) *
Como pai/nai/titor/a da alumna/o que queda inscrita/o nas actividades extraescolares do CEIP Valle - Inclán organizado pola ANPA Valle - Inclán, autorizo a facer uso do material fotográfico e audiovisual das actividades que se leven a cabo durante neste período. As imaxes poderán ser usadas para uso interno en memorias e proxectos da ANPA e da Asociación Deportiva As Mariñas, difundir esta actividade na páxina web (www.apavalleinclan.es) e redes sociais da entidade. A ANPA Valle Inclán comprométese a que a utilización destas imaxes respectará a normativa en materia de protección de datos, imaxe e protección xurídica da/o menor. *
ORDE DE DOMICILIACIÓN *
Para cumprir coa nova Lei de Protección de datos e que os teus datos estean a salvo, debes ler e aceptar a Política de privacidade reflectida na seguinte ligazón http://www.apavalleinclan.es/politica-de-privacidade/ *
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/199 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e os seus regulamentos de desenvolvemento, a ANPA VALLE INCLÁN, informalle que aos datos de carácter persoal proporcionados, quedarán incorporados os nosos ficheiros para o seu tratamento automatizado, coa finalidade de prestar os nosos servizos. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e as medidas de seguridade legalmente establecidas. Poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación, a través do enderezo de correo electrónico valleinclananpa@gmail.com, persoalmente nas nosas oficinas ou mediante comunicación escrita acompañada da copia do seu documento nacional de identidade dirixida a ANPA VALLE INCLAN, Avda Valle Inclán,21. 15172 Perillo – Oleiros ( A Coruña). Dou a miña confirmade e asino á data de hoxe. *
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service