Request edit access
Matrícula curs 2019-20
DOCUMENTACIO NECESSÀRIA:
1) Formulari sencer i correctament omplert (el podeu omplir aqui, però també el podeu descarregar al nostre web, omplir al vostre ordinador i enviar-lo per mail a info@auladeso.org).

2) La documentació annexa pot ser enviada via mail escanejada.
- Resguard del 1r pagament si s’ha fet per transferència bancària.
- Fotografia tipus carnet (alumnes menors d'edat)
- Targeta sanitària de l'alumne/a (alumnes menors d'edat).
- DNI o passaport del pare, mare o tutor/a (alumnes menors d'edat).

3) Documents que cal signar i entregar en format paper signats o escanejats amb la signatura (*)
- (*) Full de dret d’us d’imatge.
- (*) Autorització per a poder sortir lliurement del centre (només per a menors d'edat).
- (*) Document SEPA de dades bancàries (si domicilieu els pagaments)
Els trobareu a www.auladeso.org a MATRICULA I INSCRIPCIONS

- Les matrícules només seran vàlides si van acompanyades del corresponent justificant de pagament.
- La data de matriculació és aquella en que s’ha efectuat el primer pagament.
- El primer pagament inclou l’import de la matrícula i el primer rebut.
- El número i data de matriculació estableixen l’ordre de preferència per a triar horaris dins les franges assignades a cada edat.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Aula de So. Report Abuse - Terms of Service