Request edit access
PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG/CUSTOMER SATISFACTION SURVEY
Nhằm mục đích làm cơ sở để phát triển chương trình ngoại kiểm Phết máu ngoại biên phù hợp với các khoa/phòng xét nghiệm, Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Y học Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (QCC UMP) kính gửi đến các đơn vị “Phiếu khảo sát sự hài lòng khách hàng” về dịch vụ ngoại kiểm của Trung tâm.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý đơn vị!
For the purpose of developing Blood smear PT scheme suitable for the departments/ laboratories, the Quality Control Center of the Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (QCC UMP) send to the participants "Customer Satisfaction Survey" on the center's PT services
Thank you for your support and cooperation!
Email address *
1. Quý đơn vị biết đến chương trình ngoại kiểm Phết máu ngoại biên của QCC thông qua?/How do you know about Blood Smear PT scheme of quality control center?
2. Quý đơn vị mong muốn chương trình thực hiện bao nhiêu đợt /chu kỳ (12 tháng)/How many batch each year which you want to attend program?
3. Quý đơn vị mong muốn mẫu lam thực hiện như thế nào?/How do you want to perform the blood smear sample?
4. Quý đơn vị mong muốn số lượng mẫu/đợt như thế nào?/ How many samples which you want for a round?
5. Quý đơn vị mong muốn hình thức gửi kết quả về QCC như thế nào?/ How would you like to send the results to QCC?
6. Quý đơn vị mong muốn hình thức QCC gửi bản báo cáo như thế nào?/ How would you like QCC to send the reports?
7. Vui lòng cho biết mức độ hài lòng của Quý đơn vị về chương trình ngoại kiểm Phết máu ngoại biên/ Please indicate your level of satisfaction with the Blood Smear PT scheme.
Xuất sắc/Excellent
Tốt/Good
Trung bình/Average
Kém/Poor
Rất kém/Very poor
Không nhận xét/No comment
Thời gian quay vòng báo cáo/ Reporting time
Giao mẫu/ Delivering samples
Hỗ trợ kỹ thuật từ đội ngũ QCC/ Technical support from the QCC team
Mức nồng độ thông số/ Level of parameter
Khoảng giới hạn cho phép/ allowable range
Phí/Cost
Mức độ bảo mật thông tin/ Information security level
8. Vui lòng ghi rõ bất kỳ mong muốn bổ sung của Quý đơn vị cho chương trình/ Please note specify any additional wishes for the program
Your answer
9. Vui lòng cho biết mức độ hài lòng với QCC?/ Please indicate the level of satisfaction with QCC?
Trung tâm liên tục cải tiến để Quý đơn vị có thể nhận được lợi ích từ việc tham gia chương trình. Trung tâm chân thành cảm ơn sự tham gia của Quý đơn vị!/ Quality Control Center continually improves so that you can benefit from participating in the PT schemes. Thank you for your participation!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service