ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
Batumi High Maritime Engineering School ANRI, LLC
გესმით თუ არა რომელ სპეციალობას დაეუფლები პროგრამის დასრულების შემდეგ და რა სფეროებში შეძლებთ მუშაობას?
რამდენად კარგად გესმით, თუ რა უნარებსა და კომპეტენციენს შეიძენთ პროგრამაზე სწავლისას ან მისი დასრულების შემდეგ?
რამდენად კმაყოფილი ხართ აკადემიური პროგრამის ორგანიზების პროცესის ხარისხით (ლექციები/ლექტორები)?
ხართ თუ არა უზრუნველყოფილი ყველა იმ მასალით, რომელიც სავალდებულოა პროგრამაზე არსებული საგნების შესწვლისათვის (სმარტი, წიგნები, დამატებითი მასალა, კონსპექტები და ა.შ.)?
გასაგებია თქვენთვის სასწავლო კურსის სილაბუსში მოცემული ინფორმაცია?
ასრულებს ლექტორები სილაბუსით განსაზღვრულ პირობებს (სილაბუსის ყველა კომპონენტი: სწავლების მეთოდები, შეფასება, სავალდებულო ლიტერატურა, კონსულტაციები და ა.შ.)?
რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პირობებით (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, აუდიტორია და ა.შ.)?
რამდენად მოტივირებულია /დაინტერესებულია ლექტორი იმით, რომ სტუდენტმა კარგად აითვისოს სასწავლო კურსი?
რეკომენდაცია , კომენტარი
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.