Request edit access
Istraživanje o klimatskim promenama
Pred Vama se nalazi upitnik napravljen za potrebe istraživanja u okviru master rada studenta psihologije, a koji se tiče načina na koji ljudi vide klimatske promene. Ono što nas interesuje je Vaše lično viđenje različitih stvari vezanih za ovu temu.
Za popunjavanje je potrebno 5-10 minuta. Podaci prikupljeni u ovom istraživanju neće biti deljeni sa trećim stranama i biće korišćeni isključivo u istraživačke svrhe i za potrebe ovog master rada.
Za sve informacije o ovom istraživanju možete pisati autoru na: master.rad.klima@gmail.com
Puno Vam hvala na Vašem vremenu i trudu!
_________________________________________________________________________________________
Ispod su navedena uobičajena objašnjenja kako određenim postupcima pojedinci mogu da doprinesu oporavku klime i umanjenju efekata klimatskih promena. Nakon što pročitate objašnjenja, treba da odgovorite u kojoj meri biste bili spremni da se angažujete i doprinesete oporavku klime naše planete na svaki od navedenih načina:
RECIKLIRANJEM PAPIRA - Recikliranjem papira sprečavamo da on završi na deponijama, čime se smanjuje količina metana puštenog u atmosferu. Takođe, nakon recikliranja papira potrebno je upola manje energije za proizvodnju novog i proces ne zahteva seču novog drveća.
Trudio/la bih se da maksimalno iskoristim papir (sve dok na njemu ima mesta da se piše ili štampa). *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
Papir koji koristim odnosio/la bih na mesta predviđena za recikliranje. *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
SAĐENJEM DRVEĆA - Sađenjem novog drveća doprinosimo očuvanju naše planete. Naime, u procesu fotosinteze, drveća upijaju ugljen-dioksid i ostale gasove koji nepovoljno utiču na atmosferu i klimu, a ispuštaju kiseonik.
Zasadio/la bih jedno drvo u okviru manifestacije povodom Dana planete. *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
Učestvovao/la bih više puta godišnje u akcijima sadnje drveća koje organizuju određene organizacije. *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
SMANJENJEM KONZUMIRANJA GOVEDINE - U procesu varenja hrane, goveda proizvode metan, jedan od gasova staklene bašte, koji je dvadeset puta štetniji od ugljen-dioksida. Ako bi se smanjila potražnja za goveđim mesom, to bi posle određenog vremena dovelo do smanjenja količine metana puštenog u atmosferu.
Trudio/la bih se da jedem govedinu samo u retkim prilikama. *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
Potpuno bih prestao/la da konzumiram goveđe meso. *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
SMANJENOM POTROŠNJOM FOSILNIH GORIVA - Prelaskom na obnovljivu energiju, smanjila bi se količina gasova staklene bašte puštenih u atmosferu.
Trudio/la bih se da smanjim sopstvenu potrošnju fosilnih goriva time što ću izbegavati da koristim prevozna sredstva kad to mogu. *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
Glasao/la bih za uvođenje dodatnog poreza na fosilna goriva, koji bi bio uložen u obnovljive izvore energije (vetar, solarna, voda). *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
POVEĆANJEM INTERESOVANJA I SVESTI O PROBLEMU KLIMATSKIH PROMENA - Društvenim angažovanjem o širenju svesti o problemu klimatskih promena značajno se može doprineti prihvatanju inicijativa i politika čiji je cilj oporavak klime.
Učlanio/la bih se u organizaciju koja se bavi problemom klimatskih promena i pratio/la njene aktivnosti, i eventualno podržao/la neku akciju. *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
Postao/la bih društveno angažovan povodom ovog problema i uključio/la bih se značajno u rad organizacije. *
Nimalo spreman/na
Veoma spreman/na
Označite odgovor koji je najpribližniji Vašem viđenju klimatskih promena:
*
Označite u kojoj meri su naredne tvrdnje tačne u Vašem slučaju.
Imam malo slobodnog vremena. *
Uopšte nije tačno
Potpuno tačno
Primoran sam da živim od danas do sutra. *
Uopšte nije tačno
Potpuno tačno
Okupiran/a sam onime što mi se trenutno dešava u životu i nemam kad da se bavim drugim stvarima. *
Uopšte nije tačno
Potpuno tačno
Većina dana mi prolazi u radu i obavezama. *
Uopšte nije tačno
Potpuno tačno
Nisam u mogućnosti da pravim dugoročne životne planove. *
Uopšte nije tačno
Potpuno tačno
Nije mi lako da svakodnevno nađem vremena da ispratim društvene teme koje me zanimaju. *
Uopšte nije tačno
Potpuno tačno
Koliko je prema Vašem mišljenju verovatno da su navedene tvrdnje istinite? Imajte u vidu da ne postoje tačni ili netačni odgovori, zanima nas samo Vaše lično mišljenje.
U svetu su se desili mnogi značajni događaji o kojima javnost nikada nije bila informisana. *
U potpunosti sam siguran/na da nije tačno
U potpunosti sam siguran/na da je tačno
Političari nam obično ne govore prave motive koji stoje iza njihovih odluka. *
U potpunosti sam siguran/na da nije tačno
U potpunosti sam siguran/na da je tačno
Vladine agencije budno prate sve građane. *
U potpunosti sam siguran/na da nije tačno
U potpunosti sam siguran/na da je tačno
Događaji koji naizgled deluju kao nepovezani su često rezultat tajnih aktivnosti. *
U potpunosti sam siguran/na da nije tačno
U potpunosti sam siguran/na da je tačno
Postoje tajne organizacije koje snažno utiču na političke odluke. *
U potpunosti sam siguran/na da nije tačno
U potpunosti sam siguran/na da je tačno
Koliko imate godina? *
Your answer
Koju ste školu završili? *
Koja od navedenih tvrdnji najbolje opisuje Vaše finansijsko stanje? *
Označite Vaš politički stav na sledećoj skali. Levica podrazumeva deo političkog spektra koji je u bliskosti sa progresivnim idejama, i nekim idejama i oblicima socijalizma i liberalizma. Desnica se odnosi na deo spektra političke misli koji je povezan sa konzervativizmom, tradicionalizmom i naglaskom na nacionalnoj svesti. *
Izrazito levo
Izrazito desno
Za kraj, vrlo je važno da nam ostavite svoju imejl adresu, jer postoji mogućnost da će biti potrebno da za nedelju dana popunite još jedan upitnik, koji je još kraći od ovog, a bez kojeg ovo istraživanje ne bi bilo potpuno. Kome će biti poslat drugi upitnik odredićemo nasumično, tako da je moguće i da nećete učestvovati u drugom delu istraživanja. Naglašavamo da se neće posmatrati individualni odgovori jednog učesnika, već će odgovori svih učesnika biti analizirani zajedno. Svi podaci će biti korišćeni isključivo u naučne svrhe i za potrebe ovog master rada.
Vaša imejl adresa:
Your answer
Takođe, ukoliko želite, po okončanju istraživanja, možemo Vam poslati informacije i objašnjenja o predmetu i ciljevima samog istraživanja.
Kliknite na SUBMIT/PROSLEDI kako biste nam poslali svoje odgovore.
Hvala Vam za izdvojeno vreme!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms