Request edit access
quick-scan 360° feedback (individueel)
sterkte/zwakte analyse
Datum van invullen *
MM
/
DD
/
YYYY
Vul hier je eigen naam in: *
Your answer
Vul hier de naam van de betrokkene in: *
Your answer
Vooraf
Dank je wel dat je de betrokkene wilt helpen om een completer beeld van zichzelf te krijgen! De betrokkene heeft zich voorgenomen meer rendement uit zijn/haar sterke, maar ook minder sterke kanten, te halen.
De betrokkene stelt je mening over hem/haar zeer op prijs en rekent erop dat je hem/haar oprechte feedback zult geven.

NB. voor de invuller: Beoordeel het gedrag en de vaardigheden zoals die werkelijke vertoond worden. Niet het gedrag en de vaardigheden die je graag zou willen zien of waarvan je vindt dat een ander die zouden moeten vertonen.
1. Teamcompetenties
Deze 360⁰ feedback bestaat uit vier onderdelen. In dit eerste onderdeel van de 360⁰ feedback ('teamcompetenties') vraagt de betrokkene u een beoordeling te geven over de competenties van hem/haar in team-/samenwerkingsverband.
*
Zwak
Matig
Passend
Sterk
Zeer sterk
n.v.t.
Is loyaal naar het team
Waarschuwt voor risico's
Werkt hard voor het team
Bedenkt originele oplossingen
Gebruikt specifieke vakkenis in het team
Biedt specifieke vakkenis
Bouwt voort op ideeën van anderen
Helpt conflicten op te lossen
Is gedisciplineerd in uitvoeren van eigen taken
Raakt enthousiast van nieuwe ideeën
Durft zaken ter discussie te stellen
Rond zaken af naar een concreet resultaat
Stelt doelen voor het team
Coacht teamleden
Moedigt teamleden aan
Is betrouwbaar, komt afspraken na en levert op tijd
Checkt de voortgang van activiteiten en stuurt bij
Toont betrokkenheid bij teamleden
Voorkomt vertraging in de planning
Helpt teamleden bij problemen
Geeft leiding aan besluitvorming
Zorgt voor een goede sfeer in het team
Motiveert andere teamleden
Toont interesse in het werk van andere teamleden
Is enthousiast over zijn expertisegebied
Is kritisch op ideeën van anderen
Denkt creatief
Helpt anderen hun werk beter te organiseren
Is vakinhoudelijk goed geinformeerd en up-to-date
Organiseert en structureerd werk van anderen
Is scherp op fouten en tekortkomingen van anderen
Zet ook door bij tegenslagen
2. Persoonlijke effectiviteit
Zoals gemeld, bestaat deze 360⁰ feedback uit vier onderdelen. In dit tweede onderdeel vraagt de betrokkene u een beoordeling te geven over zijn/haar competenties ten aanzien van zijn/haar persoonlijke effectiviteit. Welk gedrag in zijn/haar functie is wel of niet effectief?
*
Zwak
Matig
Passend
Sterk
Zeer sterk
n.v.t.
Toont vertrouwen in eigen kwaliteiten
Structureert informatie, creëert overzicht voor anderen
Neemt een besluit waarbij een persoonlijk risico wordt gelopen
Kan alles op de werkplek snel terugvinden, heeft overzicht
Komt oprecht en geloofwaardig over
Neemt snel en adequaat een besluit
Creeert rust en duidelijkheid bij hectische omstandigheden
Maakt een positieve indruk door een krachtig optreden
Is flexibel in nieuwe situaties
Durft anderen te confronteren
Improviseert bij onverwachte situaties
Geeft beperkingen aan, durft te zeggen dat hij/zij geen tijd heeft
Is prominent en actief aanwezig bij bijeenkomsten
Laat zich bij weerstand niet uit het veld slaan
Speelt soepel en effectief in op veranderingen
Werkt gestructureerd en planmatig, met duidelijke en concrete doelstellingen
Durft nee te zeggen
Blijft kalm en efficiënt functioneren onder tijdsdruk
Is in staat om constructief en soepel om te gaan met teleurstellingen of persoonlijke tegenslagen
Durft in onzekere situaties knopen door te hakken
Ziet mogelijkheden in nieuwe situaties
Gaat in moeilijke situaties niet bij de pakken neer zitten
Blijft kansen zien ondanks tegenslagen
Blijft kalm bij persoonlijke verwijten
Neemt besluiten en voert ze uit
Komt op voor eigen rechten
Is in staat gedisciplineerd door te werken ook in minder uitdagende situaties
Maakt een juiste inschatting van de hoeveelheid tijd die activiteiten vragen
3. Hinderlijke eigenschappen
In dit derde onderdeel vraagt de betrokkene je aan te geven of hij/zij volgens jou 'last' heeft van een twintigtal hinderlijke eigenschappen. Schroom vooral niet, de betrokkene wil namelijk echt weten wat jouw beeld van hem/haar is.
*
0=nooit
1=soms
2=vaak
3=altijd
Altijd willen winnen
Te veel waarde toevoegen
Oordelen
Vernietigend commentaar leveren
Antwoorden met 'nee', 'maar' of 'echter'
Roepen hoe slim ik ben
Spreken wanneer ik boos ben
Negativiteit of 'ik zal je uitleggen waarom dat niet werkt'
Achterhouden van informatie
Geen erkenning geven
Pronken met andermans veren
Me verontschuldigen
Me vastklampen aan het verleden
Voortrekken
Geen spijt betuigen
Niet luisteren
Geen dankbaarheid tonen
De boodschapper straffen
Zwartepieten doorschuiven