Request edit access
Тест по Психология (3)
Тест от 30 въпроса по психология. На всеки въпрос има по един верен отговор. Отбележете го с тикче. Теста е трети от поредица тестове създадени за подготовка за матура по "Философски цикъл" след завършване на 12-ти клас. Успех!
Email address *
Кои са трите елемента на човешката психика според Фройд?
1 point
Кой учен разработва теория за сексуалното развитие на човека?
1 point
Интроспекцията като психологически метод се основава на:
1 point
Жестовете и мимиката при разговор „лице в лице” са средство за:
1 point
Нагласата за приемане на различията между хората може да се определи като:
1 point
Буквално думата „психология” означава:
1 point
Кой метод НЕ е специфичен за психологията?
1 point
Кой от изброените методи е основен за психологическото изследване?
1 point
Коя група е едновременно неформална и формална?
1 point
Коя психологическа школа разглежда човека като уникално, свободно, съзнателно и креативно същество?
1 point
Съвестта в теорията на Фройд се свързва със:
1 point
Според психолозите семейството като група се отличава с:
1 point
Кое от посочените по-долу понятия НЕ е термин в психологията?
1 point
Кои от изброените понятия НЕ са познавателни психически процеси?
1 point
Процесът, при който в паметта се актуализира съхраненото съдържание, се нарича:
1 point
Кое от следните описания съответства на интроверта?
1 point
Чрез кой от изброените процеси се измерва ефективността на паметта”?
1 point
В психологията понятието „самооценка” се дефинира като отношение между:
1 point
Кое от изброените НЕ е процес на паметта?
1 point
Изказването „Защото съм ти родител, ще правиш каквото ти казвам!“ характеризира:
1 point
Омразата към хора с хомосексуална нагласа се нарича:
1 point
С кое от следните понятия НЕ се описва емоционалното състояние на човек?
1 point
В психологията понятията „вербално-невербално“ се свързват с:
1 point
Успешното общуване между хората от гледна точка на психологията е:
1 point
Процес, при който хората се научават ефективно да спазват и съобразяват действията си с общоприетите норми за дадена култура, се нарича:
1 point
Кой от изброените критерии НЕ е достатъчен за определяне на една съвкупност от хора като група според психологията?
1 point
Представителите на коя психологическа школа смятат, че човешкото поведение представлява свободен избор между възможни алтернативи?
1 point
Коя от изброените двойки характеристики НЕ описва паметта?
1 point
В психологията понятието „инстинкт“ се дефинира като:
1 point
Според Фройд психичният живот се определя преди всичко от:
1 point
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy