ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
H Φόρμα Αίτησης βασίζεται στο ενδεικτικό σχέδιο υποβολής προγράμματος του με αριθμ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και βιβλιογραφικά στηρίζεται στο Εγχειρίδιο «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – Βασικές Αρχές, Σχεδιασμός προγράμματος» Μ. Στάππα - Μουρτζίνη, ΥΠΕΠΘ (http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf
)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Your answer
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Your answer
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ;
(Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος)
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Your answer
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
MM
/
DD
/
YYYY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Your answer
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(π.χ. ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Your answer
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Σημειώστε τους φορείς επιμόρφωσης, π.χ. Φορέας_1, Φορέας_2, κλπ)
Your answer
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Your answer
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(π.χ. ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Your answer
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Σημειώστε τους φορείς επιμόρφωσης, π.χ. Φορέας_1, Φορέας_2, κλπ)
Your answer
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Your answer
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(π.χ. ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Your answer
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Σημειώστε τους φορείς επιμόρφωσης, π.χ. Φορέας_1, Φορέας_2, κλπ)
Your answer
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΞΕΙΣ ΟΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
(Π.χ. Α΄, Β΄ και Γ΄)
Your answer
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
(Π.χ. Α1, Α2, Β3 και Γ1)
Your answer
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Your answer
ΑΓΟΡΙΑ
Your answer
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Your answer
ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Your answer
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
(Από 2 έως 5 μήνες)
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ;)
(Τα παρακάτω θεωρούνται προεπιλεγμένα και δεν αλλάζουν)

- τρόποι επικοινωνίας
- τρόποι επίλυσης συγκρούσεων
- τρόποι λήψης αποφάσεων
- τρόποι συνειδητής επιλογής
- πληροφόρηση σε σχέση με το θέμα
- ανάπτυξη αυτοεκτίμησης
- ανάπτυξη υπευθυνότητας
- ενίσχυση προσωπικότητας

ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ;
(Τα παρακάτω θεωρούνται προεπιλεγμένα και δεν αλλάζουν)

Tο Ψυχοκοινωνικό Μοντέλο (εισάγει την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων) που εφαρμόζουμε στα προγράμματα Αγωγής Υγείας έχει την παρακάτω στοχοθεσία:

- Δεν εκφοβίζει τους μαθητές, ούτε κινδυνολογεί
- Δεν απαγορεύει, ούτε απορρίπτει
- Δεν διδάσκει, αλλά διαπαιδαγωγεί
- Προσφέρει πλαίσιο στήριξης και αποδοχής για το μαθητή
- Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην τάξη
- Εξοικειώνει το μαθητή με ποικίλες καταστάσεις της ζωής και τον βοηθά να γνωρίσει τον εαυτό του και να αποκτήσει δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορεί να υιοθετεί θετικές στάσεις και συμπεριφορές στη ζωή του (αφορούν ειδικότερα και στη θεματολογία του προγράμματος).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
(Τα παρακάτω θεωρούνται προεπιλεγμένα και δεν αλλάζουν)

Η μέθοδος πρακτικής εφαρμογής προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία είναι η γνωστή ως μέθοδος project, Συνθετική Δημιουργική Εργασία.


Στάδια Πρακτικής Εφαρμογής:

- Ανάπτυξη θετικού κλίματος στη Δυναμική της Ομάδας
- Γενικής ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη προβληματισμού
- Διερεύνηση
- Οργάνωση
- Εφαρμογή
- Παρουσίαση της εργασίας στην ομάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Ολοκλήρωση του προγράμματος και παρουσίαση στο σχολείο.
- Αξιολόγηση
- Διάχυση των αποτελεσμάτων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ
Επιλέξτε μία ή περισσότερες στρατηγικές μεθόδους
Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε επιμέρους στόχο στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών:
Required
ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η Αγωγή Υγείας είναι κατεξοχήν διαθεματική και διεπιστημονική δραστηριότητα. Για να είναι το πρόγραμμα αποτελεσματικό, τα θέματα που διαπραγματεύεται θα έχουν σπειροειδή και ολιστική δομή και μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση θα διαχέονται ή θα ενσωματώνονται στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Το θέμα του προγράμματος θα ερευνηθεί και θα μελετηθεί με βάση την ολιστική θεώρηση και σε συνάρτηση με άλλα θέματα, κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
(Σημειώστε 0 σε περίπτωση που δεν προβλέπεται καμία παιδαγωγική επίσκεψη)
Your answer
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ( ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ)
Your answer
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Επιλέξτε από τους προτεινόμενους τρόπους
Required
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ)
1ος μήνας
Your answer
2ος μήνας
Your answer
3ος μήνας
Your answer
4ος μήνας
Your answer
5ος μήνας
Your answer
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms