รายงานผลงานดีเด่นของครู/นักเรียนโรงเรียนปากช่อง รอบปีการศึกษา
ขอความร่วมมือ ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ต่างๆ ดำเนินการกรอกข้อมูลผลงานครูและ นักเรียน จากผลการประกวดแข่งขัน ในระดับต่าง ๆ ของ โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2559-2560
***** (เพิ่มทีละรายการจนครบ)
1.ฝ่าย *
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้(หากเป็นผลงานฝ่ายให้ข้ามข้อต่อไป)
3.ประเภท *
4.ชื่อครูเจ้าของผลงาน(หากเป็นผลงานครู)
5.ชื่อนักเรียนเจ้าของผลงาน(หากเป็นผลงานครูให้ข้ามข้อไปข้อ 7.)
6.ครูผู้ควบคุม
7.รางวัลที่ได้รับ/ชื่อผลงาน *
8.ชื่อโครงการ/การประกวดแข่งขัน
9.ระดับ *
10.จากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน
11.ปีการศึกษา *
12.ภาพถ่าย/เกียรติบัตร(ถ้ามี)
ขอบคุณครับ
งานสารสนเทศโรงเรียนปากช่อง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms