แบบวัดผลรายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา สค31001 ชุด1
สาระพัฒนาสังคม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - นามสกุล *
กศน.ตำบล *
อำเภอ *
จตุสดมส์ เกิดขี้นในรัชสมัยใด *
1 point
งานหัวโขนชื่อพระยารักษ์น้อย เป็นผลงานของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด *
1 point
ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ เพราะสาเหตุใด *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจ *
1 point
ข้อใดคือระบบเศรษฐกิจแบบผสม *
1 point
บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาประกาศภาวะขาดทุนทําให้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยลงเมื่อ พ.ศ.อะไร *
1 point
ข้อใดคือประโยชน์ของการแทรกแซงกลไกของรัฐบาล *
1 point
ข้อใดคือความหมายของการแลกเปลี่ยน *
1 point
ข้อใดคือความสำคัญของเงิน *
1 point
ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง *
1 point
การคลังมีความสำคัญอย่างไรในการดำเนินงานของรัฐบาล *
1 point
เหตุใดคือผลกระทบปัญหาการค้าระหว่างประเทศไทยมากที่สุดได้
1 point
Clear selection
ข้อใดคือเหตุใดสำคัญที่สุดในการก่อตั้งกลุ่มอาเซียน *
1 point
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 เน้นในเรื่องใด *
1 point
ประเทศไทยปรับกระบวนการพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและภูมิคุ้มกันโดยยึดหลักการใด *
1 point
ประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยใช้ในสมัยรัชกาลใด *
1 point
ระบอบเผด็จการที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักธุรกิจและกองทัพคือระบอบใด *
1 point
ประเทศใดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน “ยุคโบราณ” *
1 point
รูปแบบประชาธิปไตยของสหพันธ์ไอโรโคอิสปกครองในรูปแบบใด *
1 point
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดเหตุการณ์นักศึกษาประเทศไทยได้เกิดการประท้วง ต่อต้านเมื่อใด *
1 point
หลักธรรมาภิบาลมีกี่ ประการ *
1 point
สมชายนำชาวบ้านปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมชายใช้หลักธรรมาภิบาลข้อใด *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of dei. Report Abuse