ใบคำร้องขอจัดทำหนังสือขออนุญาตลาเรียน (Study Leave Form)
ระบบจะบันทึกข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มของคุณเมื่อคุณกดส่ง เเละแจ้งกลับทาง E-mail
Email address
โปรดระบุวันที่กรอกแบบฟอร์ม (Date)
Your answer
คำนำหน้าชื่อ (Status)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname)
Your answer
รหัสนักศึกษา (Student Code)
Your answer
ชั้นปี (Year)
คณะ (Faculty)
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้กรอกแบบฟอร์ม (Telephone Number)
Your answer
จัดทำหนังสือขออนุญาตลาเรียนถึง (ชื่ออาจารย์) (Lecturer Name)
Your answer
ชื่อรายวิชา (Course Name)
Your answer
รหัสวิชา (Course Code)
Your answer
สาเหตุที่ลาเรียน (Cause of Leaving)
Your answer
ลาเรียนในวันที่ (Leaving Date)
Your answer
เวลา (Leaving Time)
Time
:
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Academic Position)
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisor's Name)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisor's Telephone Number)
Your answer
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (Please recheck again)
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms