ใบคำร้องขอจัดทำหนังสือขออนุญาตลาเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (Study Leave Form)
*ใบคำร้องขอจัดทำหนังสือขออนุญาตลาเรียนนี้ เฉพาะ นักศึกษาที่ลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เท่านั้น
ระบบจะบันทึกข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มของคุณเมื่อคุณกดส่ง เเละแจ้งกลับทาง E-mail
Email address *
โปรดระบุวันที่กรอกแบบฟอร์ม (Date)
MM
/
DD
/
YYYY
คำนำหน้าชื่อ (Status) *
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) *
Your answer
รหัสนักศึกษา (Student Code) *
Your answer
ชั้นปี (Year) *
คณะ (Faculty) *
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้กรอกแบบฟอร์ม (Telephone Number) *
Your answer
จัดทำหนังสือขออนุญาตลาเรียนถึง (ชื่ออาจารย์) (Lecturer Name) *
Your answer
ชื่อรายวิชา (Course Name) *
Your answer
รหัสวิชา (Course Code) *
Your answer
สาเหตุที่ลาเรียน (Cause of Leaving) *
Your answer
ลาเรียนในวันที่ (Leaving Date) *
MM
/
DD
/
YYYY
ลาเรียนเวลา (Leaving Time) *
Your answer
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์/เจ้าหน้าที่/ที่ปรึกษาโครงการที่จะเข้าร่วม (Academic Position)
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์/เจ้าหน้าที่/ที่ปรึกษาโครงการที่จะเข้าร่วมที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisor's Name) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisor's Telephone Number) *
Your answer
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (Please recheck again) *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms