Formularz do refundacji szkolenia: Pomnażanie kapitału na rynku nieruchomości poprzez flipowanie z wykorzystaniem systemów IT - Szczecin Październik 2019
Obejrzyj wideo z omówieniem szczegółów szkolenia:
Zasady szkolenia


UWAGA - OGRANICZENIA W NABORZE WNIOSKÓW!

Uprzejmie informujemy, iż od maja 2019 r. funkcjonuje ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu. Ograniczenie dotyczy charakterystyki uczestników usług rozwojowych - planowani pracownicy do oddelegowania na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby wyłącznie w wieku powyżej 50 roku życia. Nabór jest ograniczony do odwołania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Witaj,

Nazywam się Maciej Piątkowski, jestem koordynatorem szkolenia oraz Twoim osobistym opiekunem w procesie pozyskiwania dotacji. Szkolenie organizowane i realizowane jest przez Akademię Rozwoju Zawodowego Pomerania w partnerstwie z Rentumi.pl. Niniejszy formularz zawiera informacje, które są wymagane w procesie pozyskania refundacji. Uzupełnij je szczegółowo abym mógł przygotować odpowiednie formalności na ich podstawie. Jeżeli będziesz miał/a pytania w sprawie formularza, kieruj je bezpośrednio do mnie na podany niżej adres email, bądź skontaktuj się telefonicznie:

Twój osobisty opiekun:
Maciej Piątkowski
Koordynator ds. szkoleń
tel: +48 506 136 131
mpiatkowski@rentumi.pl
www.ekspertinwestycji.pl


Po przygotowaniu przeze mnie formularzy dot. refundacji, będę Cię prosił o weryfikację, wydruk, podpisanie ich i przesłanie do mnie skanów. Gdybyś miał/miała problemy w takiej organizacji dokumentów, również służę pomocą. Oryginały należy dostarczyć osobiście do siedziby z operatora refundacji, tj. Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego lub Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. W porozumieniu z operatorem jak i przedsiębiorcą preferujemy dostarczanie dokumentów za uczestników szkolenia. W razie uchybień we wnioskach to my jeździmy i załatwiamy "poprawki". Można oczywiście samemu złożyć dokumenty.

PS: Ankieta jest widoczna tylko dla mnie a podane w niej informacje zostaną użyte do organizacji odpowiedniej dokumentacji w Twoim imieniu. Jeżeli masz wątpliwości, przeczytaj proszę załączoną na końcu klauzulę RODO. Pamiętaj, że wniosek o refundację możesz wypełnić i złożyć osobiście jeżeli nie chcesz abyśmy zrobili to za Ciebie. Możesz posłużyć się formularzem dostępnym na stronie:
https://www.zarr.com.pl/
http://karrsa.eu/
https://www.pfp.com.pl/

Poniżej znajdziesz kluczowe informacje na temat:
1. Proces pozyskania refundacji.
2. Proces otrzymania refundacji.
3. Poziomy refundacji.
4. Klauzula RODO.

--------------------------------- 1. Proces pozyskania dotacji ------------------------------

1. Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (zrobię to za Ciebie)

2. Złożenie dokumentów:
Dokumenty podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy oraz Uczestnika zostają złożone do weryfikacji w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego lub Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, którzy są operatorami funduszy refundacji szkolenia.

3. Weryfikacja dokumentów:
PFP weryfikuje poprawność wypełnionych dokumentów. W przypadku błędów kontaktują się bezpośrednio z osobą decyzyjną z prośbą o uzupełnienie danych. W przypadku firm, które niedawno rozpoczęły działalność bądź świeżo wpisały inteligentne PKD, mogą wystosować prośbę o potwierdzenie prowadzenia działalności związane ze wskazanym PKD. Jest to standardowe działanie zgodne z procedurami. W takim wypadku należy:

- Napisać i wysłać do PFP oświadczenie o prowadzeniu działalności związanej ze wskazanym PKD, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w mailu.
- Upewnić się, że w przypadku kontroli posiadamy dokumenty potwierdzające działanie w danym PKD (umowy i faktury) na dzień złożenia wniosku o refundację.
- W przypadku braku takich umów lub faktur, należy napisać oświadczenie, iż w owym PKD działalność będzie prowadzona po szkoleniu. W takim wypadku firma kwalifikuje się do 50% refundacji.

4. Podpisanie umowy refundacji z PFP:
Po weryfikacji operator zaprosi osobę decyzyjną do podpisania umowy refundacji w swojej siedzibie oraz nada unikalny numer ID, który jest gwarancją rozliczenia środków przypisanych do umowy.

5. Rejestracja uczestnika na szkoleniu przez BUR:
Po podpisaniu umowy, należy założyć konto i zapisać się na usługę szkoleniową w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Sfinalizuje ten proces w Twoim imieniu.

6. Udział w szkoleniu

7. Rozliczenie dotacji poprzez wypełnienie ankiety uczestnika i listy obecności.

----------------------------------------------------- Poziomy refundacji: -----------------------------------------

WARUNKI REFUNDACJI 80%:
Aby otrzymać maksymalne refundacji musisz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- Wiek Uczestnika pow. 50 roku życia.


UWAGA:
W przypadku wnioskowania o refundację, akceptacja wniosku po stronie operatora oznacza gwarancję otrzymania środków!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja RODO:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i wykorzystywane w celu organizacji niezbędnej dokumentacji związanej z dostarczeniem usługi poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Dane te mogą zostać przekazane operatorom środków unijnych takich jak Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego lub Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. w celu organizacji refundacji usługi szkoleniowej.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Rentumi Sp. z o.o., al. Wyzwolenia 107, 71-432 Szczecin, NIP: 8522629480 e-mail: info@rentumi.pl
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy