Distanssi-kysely eli kokemustiedon kerääminen MOOCeista

Distanssi-hankkeen tavoitteena on selvittää joustavan etäopetuksen mahdollisuuksia nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen ja verkkonuorisotyön osaamisen vahvistamiseksi. Selvitystyössä huomioidaan pedagoginen, tekninen, taloudellinen ja sisällöllinen näkökulma, sekä mahdolliset kehittämistarpeet.

Voit vastata useampaan kyselyyn eli tee jokaisesta MOOCista oma vastaus.

  This is a required question

  Arvioitavan MOOC-kurssin tiedot

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pedagoginen näkökulma MOOCeissa - eli oppimisen tapoja, joita kohtasit

  Keräämme Distanssi-hankkeessa tietoa osaltaan siitä, mitkä pedagogiset toteutukset toimivat mielestäsi hyvin, mitkä eivät missään nimessä lisänneet oppimistasi ja mitä ideoita sait jos joskus itse toteuttaisit nuorisotyöntekijän digitaalisia taitoja kehittävän MOOCin.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Tekninen näkökulma MOOCeissa - eli kuinka tekniikka mahdollisti oppimisen

  Keräämme Distanssi-hankkeessa tietoa moocien teknisten ratkaisujen toimivuudesta. Arvioi käyttämääsi kurssialustaa sen teknisen toteutuksen ja toimivuuden ostalta.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sisältöideoitasi nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen vahvistamiseksi

  Keräämme Distanssi-hankkeessa tietoa MOOCien opetusmateriaalin ja sisällön toimivuudesta. Kartoitamme myös ideoita siitä, millaisia sisältöjä tulisi käsitellä MOOCissa jonka tarkoituksena on nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen ja verkkonuorisotyön osaamisen vahvistaminen.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  MOOCien ansaintalogiikka eli mistä rahoitus toteutukseen?

  This is a required question
  This is a required question