Distanssi-kysely eli kokemustiedon kerääminen MOOCeista
Distanssi-hankkeen tavoitteena on selvittää joustavan etäopetuksen mahdollisuuksia nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen ja verkkonuorisotyön osaamisen vahvistamiseksi. Selvitystyössä huomioidaan pedagoginen, tekninen, taloudellinen ja sisällöllinen näkökulma, sekä mahdolliset kehittämistarpeet.

Voit vastata useampaan kyselyyn eli tee jokaisesta MOOCista oma vastaus.
Etunimi ja sukunimi *
Arvioitavan MOOC-kurssin tiedot
Kurssin nimi *
Linkki kurssiin *
Kurssin laajuus *
Pedagoginen näkökulma MOOCeissa - eli oppimisen tapoja, joita kohtasit
Keräämme Distanssi-hankkeessa tietoa osaltaan siitä, mitkä pedagogiset toteutukset toimivat mielestäsi hyvin, mitkä eivät missään nimessä lisänneet oppimistasi ja mitä ideoita sait jos joskus itse toteuttaisit nuorisotyöntekijän digitaalisia taitoja kehittävän MOOCin.
Millaisia opetusmateriaaleja MOOC-kurssissa käytettiin? *
Millaisessa muodossa materiaali oli (mm. teksti, kuva, ääni, video)?
Required
Suorittamassasi MOOCissa käytettiin seuraavia oppimistapoja *
Voit valita useamman alla olevalta listalta
Required
Mitkä tehtävät toimivat mielestäsi parhaiten taitojen oppimisessa? *
Required
Mitkä oppimistavat / tehtävät toimivat mielestäsi parhaiten tiedon ja teorian oppimisessa? *
Required
Pedagoginen oppimisympäristö
Valitse, mitä suorittamassasi MOOCissa käytettiin
Minkälaisia vinkkejä antaisit meille nuorisotyöntekijöiden digitaalisia taitoja kehittävän MOOCin suunnitteluun
MOOCissa oppimisen arviointi perustui *
Voit valita useamman vaihtoehdon. Mikäli oli jokin muu arviointitapa, kerro se.
Required
Miten oppimasi sisältökokonaisuus oli rakennettu tai koostettu MOOCiin
Tekninen näkökulma MOOCeissa - eli kuinka tekniikka mahdollisti oppimisen
Keräämme Distanssi-hankkeessa tietoa moocien teknisten ratkaisujen toimivuudesta. Arvioi käyttämääsi kurssialustaa sen teknisen toteutuksen ja toimivuuden ostalta.
Mitä päätelaitteita käytit kurssilla? *
Required
Mitä muuta laitteistoa kurssia suorittaessasi käytit
esim. äänitys- videointiliatteet, piirtopöytä...
Pystyitkö suorittamaan kurssin omilla käytössä olevilla laitteillasi? *
Jos et pystynyt, niin mitä laitehankintoja tai -lainauksia jouduit tekemään?
MOOC ympäristöt *
Suoritettiinko kurssi yhdessä ympäristössä vai käytettiinkö siinä hyväkseen useampaa ympäristöä kuten sosiaalista mediaa.
MOOC-alusta oli helppo ottaa käyttöön *
Sinun oli helppo rekisteröityä palveluun, löytää haluamasi kurssi tarjonnan joukosta ja ilmoittautua sille.
Ei
Kyllä
Kurssin kulkua oli helppo seurata *
Sait helposti tiedon kurssin alkamisesta ja määräajoista. Olit perillä siitä, mitä pitää tehdä ja milloin.
Ei
Kyllä
Opetusmateriaali oli helposti saatavilla *
Sinun oli helppo löytää ja lukea / katsoa / kuunnella kurssiin liittyvä opetusmateriaali.
Ei
Kyllä
Yleisvaikutelma MOOC-alustasta *
Kurssialustaa oli miellyttävä käyttää, se oli looginen ja toimi vaivattomasti eikä aiheuttanut turhautumista.
Ei
Kyllä
Mikä MOOC-alustassa oli huonoa?
Kerro vapaasti alustalla kohtaamistasi ongelmista.
Mikä MOOC-alustassa oli hyvää?
Kerro vapaasti alustan onnistumisista.
Näkisitkö, että käyttämääsi alusta sopisi meille nuorisotyöntekijöiden digitaalisia taitoja kehittävän MOOCin toteuttamiseen
Ei
Kyllä
Clear selection
Sisältöideoitasi nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen vahvistamiseksi
Keräämme Distanssi-hankkeessa tietoa MOOCien opetusmateriaalin ja sisällön toimivuudesta. Kartoitamme myös ideoita siitä, millaisia sisältöjä tulisi käsitellä MOOCissa jonka tarkoituksena on nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen ja verkkonuorisotyön osaamisen vahvistaminen.
Millaisia sisältöjä MOOCissa käsiteltiin?
Vastasiko sisältö odotuksiasi?
Clear selection
Mikäli MOOCin sisältö käsitteli verkkoon/ digitaaliseen mediaan/ teknologiaan liittyviä teemoja, miten hyödyntäisit oppimaasi tulevassa ammatissasi?
Millaisia sisältöjä tulisi mielestäsi käsitellä MOOCissa, joka pyrkii nuorisotyöntekijän digitaalisten taitojen vahvistamiseen?
Digitaalisilla taidoilla tarkoitetaan tässä mm. verkon, digitaalisen median ja teknologian monipuolista hyödyntämistä nuorisotyössä.
Millä tavoin palautteen antaminen kurssin järjestäjille oli orgnaisoitu?
MOOCien ansaintalogiikka eli mistä rahoitus toteutukseen?
Miten Suomessa mielestäisi oppilaitokset saisivat rahoituksen järjestettyä avoimen maksuttoman etäopetuksen toteuttamiseen?
Suomessa on avoin ammattikorkeakoulu, jossa opintojen suorittaminen on 10 € / opintopiste. Mihin avoin maksuton MOOC-perustuisi? Voit valita useampia vaihtoehtoja.
Millaisena näet MOOCien tulevaisuuden suomalaisessa korkeakoulukentässä?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy