Suirbhé do dhaltaí 2ú bliana na Pobalscoile
1. Is áit í an scoil ina bhraithim mar stráinseír
2. Is áit í an scoil ina dhéanaim cairde go héasca.
3. Is áit í an scoil ina bhraithim gur ball mé di
4. Is áit í an scoil ina bhraithim ciotrúnta agus as áit
5. Braithim gur maith le daltaí eile mé
6. Braithim uaigneach, ní theastaíonn uaim dul ar scoil
7. Táim sona ar scoil
8. Braithim sábháilte ar scoil
9. Ar scoil, braithim go bhfuil duine ann lenar féidir liom labhairt faoi mo chuid fadhbanna
10. Is áit í an scoil ina gcothaítear, ina spreagtar agus ina dtugtar luach do rudaí a bhfuil suim agam ann
11. Bainim taitneamh as gníomhaíochtaí seach-churaclaim
12. Braithim go bhfuil an scoil leadránach
13. Braithim go bhfuil an obair scoile níos deacra i mbliana
Braithim faoi bhrú nuair a bhím ag ullmhú do scrúduithe
An fada a chaitheann tú ar obair bhaile gach oíche?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms