แบบประชาพิจารณ์
ขอเชิญท่านร่วมแสดงข้อคิดเห็นเพื่อนำความคิดของท่านมาทบทวน ปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms