Vplyv blogov na nákupné rozhodovanie
Milí čitatelia blogov,

obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý sa zameriava na prieskum vplyvu blogov na nákupné rozhodovanie. Ak nie je uvedené inak, pri odpovediach zvoľte vždy len jednu možnosť, ktorá najbližšie zodpovedá Vašej momentálnej situácii. Dotazník je anonymný a výsledky budú použité iba pre účely spracovania diplomovej práce.

Ďakujem Vám za trpezlivosť a čas pri vyplňovaní dotazníka.

S pozdravom

Bc. Zuzana Pavková

Pohlavie *
Vek *
Status *
Kde zvyčajne na webe hľadáte inšpiráciu na kúpu určitého produktu ? ( možno zvoliť viac odpovedí ) *
Required
Ohodnoťte od 1 - 5 dôveryhodnosť nasledujúcich zdrojov pri poskytovaní informácií o určitých službách / produktoch ( 1 - veľmi dôveryhodné , 2 - dôveryhodné , 3 - skôr nedôveryhodné, 4 - nedôveryhodné, 5 - neviem sa vyjadriť ) *
1
2
3
4
5
Facebook
Instagram
Blogy
Diskusné fóra
Sledujete nejaké blogy ? *
Koľko blogeriek/blogerov pravidelne sledujete ?
Aký/é blog/y najčastejšie sledujete ? ( možno zvoliť viac odpovedí )
Ako často navštevujete blog/y ?
Na čo sa Vami sledované blogy zameriavajú ? ( možno zvoliť viac odpovedí )
Sledujete blogerov aj na sociálnych sieťach ?
Na akých sociálnych sieťach sledujete blogerov ? ( možnosť zvoliť viac odpovedí )
Prečo sledujete blogy ? ( možno zvoliť viac odpovedí )
Čo ovplyvní Vašu ďalšiu návštevnosť blogu blogera ? ( možno zvoliť viac odpovedí )
Zapájate sa do diskusií pod príspevkami blogera ?
Kde obvykle prezentujete svoj názor ( komentár ) ? ( možno zvoliť viac odpovedí )
Ako veľmi Vás pri nákupnom rozhodovaní určitého produktu ovplyvní názor blogera ?
vôbec neovplyvní
veľmi ovplyvní
Kúpili ste si niekedy produkt/y ,ktorý/é propagoval bloger ?
Boli ste spokojný s produktom/mi, ktorý/é Vám bloger odporučil ?
Z akého dôvodu ste boli spokojný/nespokojný? ( uveďte pár slovami )
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service