Strategija razvoja općine Gradac
Poštovani, ovim putem Vas molimo za suradnju u izradi strateškog dokumenta budućeg razvoja općine Gradac. Kako bi Strategija razvoja Općine Gradac bila relevantna i pravilno odgovorila na potrebe lokalne zajednice, nužno je da je u proces njene izrade uključena i sama lokalna zajednica, stoga vas molimo da ispunjavanju ovog upitnika pristupite odgovorno.

Sudjelovanje u istraživanju je anonimno i služi isključivo za analizu potreba i stavova lokalne zajednice o stanju i mogućnostima razvoja općine Gradac. Istraživanje provodi Poduzetnički centar Aktiva j.d.o.o. Unaprijed Vam hvala na suradnji!
_____

NAPOMENA: Pod pojmom "Općina Gradac" misli se na naselje Gradac, kao i sva pripadajuća naselja.

OPĆE STANJE RAZVOJA OPĆINE GRADAC
Koliko ste zadovoljni razvojem općine Gradac do 2017.? *
1 – jako loše, 5 – izvrsno
Koliko ste zadovoljni trenutnim stanjem razvoja općine Gradac, od 2017. do danas? *
1 – jako loše, 5 – izvrsno
Koliko dobro općina Gradac obavlja pružanje sljedećih javnih usluga? *
1 (iznimno sam nezadovoljan/a) - 5 (iznimno sam zadovoljan/a)
1
2
3
4
5
Zaštita okoliša
Održavanje komunalnog reda
Upravljanje općinskim vlasništvom
Prikupljanje i gospodarenje otpadom
Održavanje cesta i poljskih puteva
Održavanje javne infrastrukture
Održavanje plaža
Pružanje primarne zdravstvene zaštite
Pružanje zaštite od požara
Pružanje socijalne skrbi
Kulturni i društveni razvoj
Izdavanje potrebnih suglasnosti i dozvola (koje su pod nadležnošću općine)
Prostorno i urbanističko planiranje
Informiranje građana o aktualnostima
KARAKTERISTIKE POJEDINIH NASELJA
Molimo da u nastavku navedete ključne probleme pojedinih naselja u općini Gradac.
GRADAC *
Your answer
PODACA *
Your answer
ZAOSTROG *
Your answer
BRIST *
Your answer
DRVENIK *
Your answer
*
U dijelu upitnika koji slijedi želimo detaljnije istražiti pojedine segmente razvoja općine Gradac.
GOSPODARSTVO
Molimo da ocijenite sljedeće elemente *
1 (iznimno sam nezadovoljan/a) - 5 (iznimno sam zadovoljan/a)
1
2
3
4
5
Razvijenost gospodarstva
Privlačenja stranih ulaganja
Prisutstvo sive ekonomije
Razvijenost poduzetničke zone
Raspoloživost potrebne radne snage
Pružanje potpore poduzetništvu od strane lokalne samouprave
Strukovna i druga povezanost poduzeća i obrtnika
Suradnja gospodarskih subjekata s Obrtničkom komorom
Suradnja gospodarskih subjekata s HGK
Angažiranost općine oko podrške investitorima
Infrastrukturna podrška razvoju gospodarstva (npr. postojanje prostora za najam)
Koje su najveće prepreke za razvoj gospodarstva na području općine Gradac? *
Molimo da odaberete maksimalno 3 odgovora.
Required
INFRASTRUKTURA
Molimo da ocijenite sljedeće elemente: *
1 (iznimno sam nezadovoljan/a) - 5 (iznimno sam zadovoljan/a)
1
2
3
4
5
Kvaliteta nerazvrstanih cesta
Vodoopskrba
Kvaliteta vode u općini
Kvaliteta elektroenergetske mreže
Pokrivenost općine električnom mrežom
Telekomunikacijski sustav Općine
Dostupnost interneta
Postojeći sustav odvodnje i kanalizacije
Sustav pročišćavanja otpadnih voda
Dostupnost plina
Korištenje alternativnih izvora energije u Općini
Prikupljanje i gospodarenje otpadom
Stanje i opremljenost odgojno-obrazovnih objekata
Stanje i opremljenost kulturno-društvenih objekata
Stanje i opremljenost zdravstvenih objekata 1 2 3 4 5
Korištenje EU fondova za financiranje infrastrukturnih projekata
Koje su najveće poteškoće u kontekstu infrastrukture u općini Gradac? *
Molimo da odaberete maksimalno 3 odgovora.
Required
POLJOPRIVREDA
Molimo da ocijenite sljedeće elemente: *
1 (iznimno sam nezadovoljan/a) - 5 (iznimno sam zadovoljan/a)
1
2
3
4
5
Kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
Količina poljoprivrednog zemljišta
Razvijenost ekološke poljoprivrede
Postojeća sportska infrastruktura
Razvijenost mreže otkupa poljoprivrednih proizvoda
Udruživanje poljoprivrednih proizvođača
Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta
Povlačenje bespovratnih sredstava za OPG-ove
Stupanj obrazovanja poljoprivrednika
Dostupnost informacija o poljoprivredi (edukacije o natječajima, o sprečavanju bolesti i nametnika, i slično)
Koje su najveće poteškoće u kontekstu razvoja poljoprivredne aktivnosti u općini Gradac? *
Molimo da odaberete maksimalno 3 odgovora.
Required
TURIZAM
Molimo da ocijenite sljedeće elemente: *
1 (iznimno sam nezadovoljan/a) - 5 (iznimno sam zadovoljan/a)
1
2
3
4
5
Razvijenost turizma
Razvijenost seoskog turizma
Količina manifestacija u sezoni
Količina manifestacija van sezone
Kvaliteta manifestacija u sezoni
Količina manifestacija van sezoni
Lokalna gastronomska ponuda
Kvaliteta smještajnih kapaciteta
Kvaliteta i uređenost plaža
Ponuda zabavnih sadržaja
Dostupnost turističkih informacija prije dolaska u destinaciju
Dostupnost turističkih informacija u destinaciji
Promocija destinacije
Rad turističkih zajednica i ureda
Sadržaji posebnih oblika turizma (seoski turizam, avanturizam, kulturni turizam...)
Implementiranost kulturne baštine u turizam
Korištenje bespovratnih sredstava za financiranje razvoja posebnih oblika turizma
Kvaliteta gostiju
Trajanje turističke sezone
Turistička signalizacija u destinaciji
Cjelogodišnja turistička ponuda
Koje su najveće poteškoće u kontekstu razvoja turizma u općini Gradac? *
Molimo da odaberete maksimalno 3 odgovora.
Required
KULTURA I SPORT
Molimo da ocijenite sljedeće elemente: *
1 (iznimno sam nezadovoljan/a) - 5 (iznimno sam zadovoljan/a)
1
2
3
4
5
Ponuda kulturnih sadržaja i događaja u općini
Postojeća kulturno-društvena infrastruktura
Ponuda sportsko-rekreativnih sadržaja u općini
Postojeća sportska infrastruktura
Suradnja udruga s lokalnom javnom upravom
FInancijska podrška općine razvoju organizacija civilnog društva
Povlačenje bespovratnih sredstava za aktivnosti udruga
Educiranost i osposobljenost predstavnika udruga
ODGOJ I OBRAZOVANJE
Molimo da ocijenite sljedeće elemente: *
1 (iznimno sam nezadovoljan/a) - 5 (iznimno sam zadovoljan/a)
1
2
3
4
5
Opremljenost postojeće odgojno-obrazovna infrastruktura
Kapaciteti postojeće odgojno-obrazovne infrastrukture
Mogućnosti neformalnog obrazovanja u općini
Korištenje EU fondova za financiranje edukacija
Razvijenost mjera poticanja ostanka mladih u općini