Detský voľnočasový krúžok NA KOLESÁCH
Autistické centrum Andreas ponúka pre deti s Aspergerovým syndrómom alebo s vysokofunkčným autizmom voľnočasový krúžok NA KOLESÁCH.

Cieľom krúžku je prepojiť deti s podobným zaujatím a vytvoriť im bezpečné prostredie pre ich vlastný rozvoj. Každé z desiatich stretnutí bude zamerané na podporu špecifickej sociálnej či komunikačnej schopnosti,  a sieťované spoločným záujmom pre dopravné prostriedky. Krúžok bude zakončený spoločným výletom.

V rámci krúžku budeme stavať vlaky z lega a papiera, hrať rôzne hry, kresliť a vymýšľať dráhy, ako aj zdieľať vedomosti a zážitky z výletov.

Detský voľnočasový krúžok NA KOLESÁCH je určený deťom s pervazívnou vývinovou poruchou (Aspergerov syndróm, vysokofunkčný autizmus), ako aj deťom s podozrením na poruchu autistického spektra (t. j. čakajúcim na diagnostiku). Krúžok bude prebiehať v centre Andreas, v Bratislave na Galandovej ulici.

Skupinka bude tvorená maximálne 6 deťmi vo veku od 5 do 11 rokov.

Stretnutia budú prebiehať raz za dva týždne, v stredu od 15:30 do 17:00 hodiny.

Plánujeme vytvoriť dve skupinky. Krúžok začne 8. a (pre druhú skupinku) 15. februára 2023. Spolu to bude 10 stretnutí. Stretnutia nie sú prenosné a preto nebude možné si ich nahrádzať v inom termíne. Krúžok ukončíme spoločným 4-hodinovým výletom, pravdepodobne na začiatku letných prázdnin. (Presný čas a miesto upresníme neskôr.)

Cena za celý cyklus stretnutí je 180 EUR. Platí sa vopred. V cene je zahrnuté malé občerstvenie a záverečný výlet.

Prihlášky na krúžok prijímame do 30. januára 2023 prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky. Následne bude dňa 1. februára 2023 v centre Andreas prebiehať od 15:15 do 17:00 hodiny stretnutie záujemcov (detí aj rodičov), ktoré nám pomôžu vytvoriť dve skupiny podobne naladených detí. V prípade dodatočných informácií, prosím, píšte na andreas.aktivity@gmail.com.

Krúžok budú viesť skúsené odborníčky z centra ANDREAS – psychologička Ľubica Melocíková, špeciálna pedagogička Hana Krajčíková a liečebná pedagogička Alžbeta Opálková, ktoré sa budú deťom individuálne venovať a nenásilne podporovať nadväzovanie sociálnych vzťahov a rozvíjanie sociálno-komunikačných schopnosti v prirodzených situáciách.

Tešíme sa na Vás.

Za celý tím centra Andreas Lucia Gvozdjáková.


STORNO POPLATKY

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI DIEŤAŤA NA KRÚŽKU

Zrušenie musí byť vykonané vždy v písomnej forme (e-mailom alebo zaslaním poštovej zásielky, rozhodujúci je dátum odoslania.) V prípade ochorenia, hospitalizácie a závažnej rodinnej udalosti sa storno poplatky kvôli uvedeným dôvodom neúčtujú, s výnimkou povinnosti uhradiť manipulačný poplatok vo výške 10 EUR na celý krúžok. V takýchto prípadoch centrum Andreas požaduje predložiť hodnoverný doklad od príslušnej inštitúcie.

Rodič má právo kedykoľvek zrušiť účasť dieťaťa na krúžku (príp. počas krúžku) pri zaplatení storno poplatku a manipulačného poplatku:

STORNO POPLATKY

8. až 1. deň pred začatím krúžku je storno poplatok 20% z ceny. Posledných 23 hodín pred prvým stretnutím je storno 50% z ceny.

Každý rodič berie na vedomie, že pri stornovaní KRÚŽKU z akéhokoľvek dôvodu si organizátor účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 EUR. Storno poplatky rodič neplatí v prípade, ak organizátor nájde náhradníka.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nepomenovaný názov
Mám záujem o zaradenie dieťaťa na detský voľnočasový krúžok NA KOLESÁCH *
Moje dieťa sa zúčastní / plánuje zúčastniť
*
Required
Meno dieťaťa *
uveďte v poradí: PRIEZVISKO a MENO
Dátum a miesto narodenia dieťaťa *
uveďte v tvare: DD.MM.RRRR, MESTO
Diagnóza dieťaťa *
Vie Vaše dieťa o tom, že má diagnostikovaný Aspergerov syndróm / vysokofunkčný autizmus, príp. podozrenie na PAS? *

Vaše dieťa aktuálne užíva lieky:

*
Vaše dieťa má alergiu na:
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy