JORNADA ASPERGER
PROGRAMA DEL EVENTO / EKITALDIKO EGITARAUA
Izena / Nombre *
Your answer
Lehenengo abizena / Primer apellido *
Your answer
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Your answer
Harremanetarako telefonoa / Teléfono de contacto *
Your answer
Harremaneratako e-posta / Correo electrónico de contacto
Your answer
Jardunaldian interesatuta nago: / Mi interés por la jornada se debe a que: *
Haurtzaindegi zerbitzua / Servicio de guardería
4 urtetik gorako seme-alabak dituzten familiek haurtzaindegi zerbitzua eskatzeko aukera dute Familien Arreta zerbitzuan, 944 75 57 04 telefonora deituta. Izen emateak onartuko dira otsailaren 14ko 15:00ak arte.

Las familias socias con hijos e hijas mayores de 4 años pueden solicitar el servicio de guardería poniéndose en contacto con el área de Apoyo a Familias en el 944 75 57 04. Se aceptarán inscripciones hasta el viernes 14 de febrero a las 15:00.
Tu privacidad nos importa / Zure pribatutasuna garrantzitsua da guretzat
Los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con el art. 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos de lo siguiente:
- Responsable del Tratamiento: Apnabi Autismo Bizkaia, Sabino Arana 69- 48012 Bilbao. rgpd@apnabi.eus
- Finalidad: gestión y organización del evento, e información de eventos de similares características que organice Apnabi Autismo Bizkaia.
- Base jurídica del tratamiento: LOPDGDD Art 6 a) el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
- Destinatarios: Sus datos no serán objeto de cesión
- Derechos: puede ejercitar sus derechos en cualquier momento dirigiendo una comunicación escrita a dpo@apnabi.eus
- Conservación: los datos serán conservados el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que fueron recabados.


Jasotako datuak tratatuak izango dira, beraz, 2016ko apirilaren 26ko 2016/679 Araudiaren 13. artikuluaren arabera, informazio hau jakinarazten dizugu:
- Datuen tratamenduaren arduraduna: Apnabi Autismo Bizkaia, Sabino Arana 69- 48012 Bilbo. rgpd@apnabi.eus
- Xedea: ekitaldia kudeatzea eta antolatzea, eta Apnabi Autismo Bizkaiak antolatzen dituen antzeko ekitaldiei buruzko informazioa ematea.
- Datuen tratamendurako oinarri juridikoa: DBAO, 6 a) art., interesatuak baimena ematen du bere datu pertsonalak tratatuak izan daitezen.
- Hartzaileak: zure datuak ez zaizkio inori lagako.
- Eskubideak: edozein unetan erabil ditzakezu zure eskubideak, idatzizko jakinarazpen bat bidaliz dpo@apnabi.eus helbidera.
- Kontserbazioa: datuak xede baterako jaso zirenez, gordeta geldituko dira xede hori betetzeko beharrezkoa den bitartean.

*
Required
Izena eman nahiko zenuke APNABIren buletin digitalean? / ¿Te gustaría subscribirte a nuestro boletín digital? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of APNABI Autismo Bizkaia.