BIZILABE: apirileko tailerra/taller de abril
Bizilaberen apirileko tailerrak ibai ertzera eramango gaitu.
'Ibaiaren naturarekin jolasean' da tailerraren gaia, eta, gazteek STEAM alorreko zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematikako konpetentziak ludikotasunez eta aisialdian garatuz, zientzia eta teknologia alorreko gaiak lantzea da helburua.
Tailer honetan, ikertzaile profesional baten laguntzaz eta gazte-heldu bikotea osatuz, ibaiaren eta bere arroaren inguruko hainbat atal eta ezaugarri aztertuko dira. Txango bat egingo da, eta han jasotako laginekin ibai-arroaren geomorfologia aztertuko da, emariaren inguruko azterketa fisiokimikoak egingo dira, bertako ornogabeen komunitatea aztertuko da, ibaia ekosistema gisa ezarriko da, eta abar.
------------------------------------------------------------
El taller de abril de Bizilabe nos llevara a las riveras de un río
El tema del taller es 'Jugando con la naturaleza de un río', y el objetivo es trabajar con contenidos de ciencia y tecnología desarrollando competencias STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) pero en un ambiente lúdico y de ocio.
Con la ayuda de una investigadora profesional, y trabajando en equipo jóven-adulto, se observarán características de un río. Se recogerán muestras para hacer una serie de análisis y experimentos: análisis geomorfológico de la cuenca, análisis fisico-químico del caudal, análisis de la fauna invertebrada, análisis del río como ecosistema, etc.
Tailerraren izena / Nombre del taller *
GAZTEAREN DATUAK/DATOS DEL O DE LA JÓVEN
Izena / Nombre *
Your answer
Lehen abizena / Primer apellido *
Your answer
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Your answer
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Your answer
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente empadronados/as en Bilbao
Your answer
PK / CP *
Your answer
Ikastetxea / Centro escolar *
Your answer
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Aurretik beste tailerren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún otro taller? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Your answer
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Your answer
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Your answer
Nola izan duzue programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Your answer
Oharrak / Observaciones
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse