Defnyddio Fy Nghymraeg_Mynediad
Email *
Enw: *
Enw’r tiwtor(iaid) / Name of tutor(s): *
Dw i’n mynd i siarad Cymraeg â/efo / I’m going to speak Welsh to
e.e. plant, partner, cydweithwyr, athro ysgol/e.g. children, partner, colleagues, school teacher
Nod / Aim:
e.e. darllen stori i’r plant, cynnig paned yn Gymraeg yn y tŷ/gwaith, cyfarch yr athrawon yn Gymraeg, cyfarch rhywun yn y gymuned (mewn llyfrgell neu siop), siarad â’r/efo’r plant/teulu/cydweithwyr/ffrindiau am 10 munud bob dydd. e.g. read a story to the children, offer a cuppa in Welsh in the house or in work, greet the teachers in Welsh, greet people in the community (e.g. in the library or in a shop), speak to the children/family/colleagues/friends in Welsh for 10 minutes every day.
Dewiswch dri tharged o’r rhestr, ysgrifennwch eich targed eich hun neu defnyddiwch gyfuniad o’r ddau. Choose 3 targets. You can choose one of the suggestions or create your own targets or a combination of both.
Llyfrau Amdani Lefel Mynediad
Arall/Other
Arall/Other
Arall/Other
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy