УПИТНИК О НАСТАВИ-ВИШИ РАЗРЕДИ
У понуђеним задацима означи какво је твоје мишљење и доживљај у настави. Буди објективан, што значи, немој улепшавати, али немој приказивати ни онако како није.
1. Означи у којим предметима добијаш јасна упутства за рад и учење *
Увек јасна
Углавном јасна
Како кад
Углавном нејасна
Увек нејасна
Српски језик
Енглески језик
Немачки језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко
Физичко
2. Оцени како усвајаш знање по појединим предметима *
Веома лако
Са трудом успешно
Са променљивим успехом
Са напором успешно
Веома тешко
Српски језик
Енглески језик
Немачки језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко
Физичко
3. Oцени колико си задовољан колико ти наставник успешно преноси знање да би га разумео *
Веома задовољан
Углавном задовољан
Осредње задовољан
Углавном незадовољан
Веома незадовољан
Српски језик
Енглески језик
Немачки језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко
Физичко
4. Оцени колико си заинтересован за рад на часовима ( по предметима ) *
Увек заинтересован
Често заинтересован
Понекад заинтересован
Често незаинтересован
Никад заинтересован
Српски језик
Енглески језик
Немачки језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко
Физичко
5. Оцени колико су наставници објективни у оцењивању *
Увек објективан
Углавном објективан
Како кад
Углавном необјективан
Увек необјективан
Српски језик
Енглески језик
Немачки језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко
Физичко
6. На којим часовима је радна дисциплина у складу са правилима рада? *
Увек је добра
Често је добра
Како кад
Често лоша
Увек лоша
Српски језик
Енглески језик
Немачки језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко
Физичко
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service