Izen-emate orria / Formulario de inscripción

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  * Datuen babesa / Protección de datos

  En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales suministrados se recogerán en una base de datos y que serán utilizados exclusivamente para la gestión de la actividad. Vd. tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse y rectificar los datos sobre su persona recogidos en el fichero remitiendo su solicitud mediante el correo electrónico info@unescoetxea.org, en el tlf. 94 427 64 32 o por correo postal: UNESCO Etxea. Paseo Uribitarte 12, local 2. 48001 Bilbao Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa betetze aldera, jakinarazten da datu pertsonalak datu- base batean jasoko direla eta datu-base hori soilik ekitaldiari buruzko informazioa kudeatzea erabiliko dela. Datuak horretarako bestetarako ez dira erabiliko. Fitxategian jasotako zuri buruzko datuak eskuratu, deuseztatu, zuzendu eta haien aurka jotzeko eskubidea duzu. Hiru bide dituzu horretarako: eskabidea posta elektronikoz bidaltzea info@unescoetxea.org helbidera, 94 427 64 32 telefono-zenbakira deitzea edo posta arrunta erabiltzea: UNESCO Etxea. Uribitarte pasealekua, 12, 2. bulegoa. 48001 Bilbo.