แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น และนำผลการประเมินมาใช้วัดผลตัวชี้วัดที่ 4 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานฯ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy