แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร : Enhancing Your Classroom with Google for Education สำหรับอาจารย์
คำชี้แจง

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Enhancing Your Classroom with Google for Educationสำหรับอาจารย์" เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น จึงขอความกรุณาท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยแบบฟอร์มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ >>> ข้อมูลการลงทะเบียนอบรม จะถูกส่งเข้าอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ด้านล่าง (ที่อยู่อีเมล์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> งานจัดอบรมและบริการวิชาการ โทร.053-88-5924
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse