แบบทดสอบ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาตาก เขต 2 เกี่ยวกับด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง Cyber
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตาก เขต 2
นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านความมั่นคงปลอดภัยทางCyber ไปปฏิบัติตนให้มีความปลอดภัยทาง Cyber
3. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับสำนักงานเขตและสถานศึกษาในด้านบุคลากรที่ผ่านการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

คำชี้แจง 1.จงเลือกข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
3. ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ และได้รับประกาศเกียรติบัตร โดยจะถูกส่งไปยังอีกเมลล์ที่ได้กรอกข้อมูลไว้อัตโนมัติ

คำแนะนำ
- กรุณาตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
- กรุณาตรวจสอบ Email ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ก่อนกรอกข้อมูลเพื่อทางเราจะส่งไปได้อย่างถูกต้อง
Email address *
เลขบัตรประชาชน *
สังกัด สพป.ตาก เขต 2 *
ชื่อ - สกุล *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy