แบบสอบถามครูผู้สอนไอซีที สพม.33
คำชี้แจง ขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนด้านไอซีทีโรงเรียนในสังกัดสพม.33 ทุกท่าน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนไอซีทีในโรงเรียน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.คำนำหน้านาม *
2.ชื่อ-นามสกุล *
3.ตำแหน่ง *
4.วิทยฐานะ *
5.โรงเรียน *
6.เครือข่ายการนิเทศ
Clear selection
7.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี *
โปรดระบุสาขาวิชา
8.สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
โปรดระบุสาขาวิชา
9.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
โปรดระบุสาขาวิชา
10.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
11. อีเมล์ แอดเดรส (e-mail Address)
12.สอนระดับชั้น
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
โปรดระบุวิชาที่สอน
13.ประสบการณ์ในการทำงาน *
14.ท่านมีความรู้ในเรื่องใดต่อไปนี้เป็นอย่างดี
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
15.หากมีการอบรมท่านสนใจจะอบรมเรื่องอะไรมากที่สุด
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
16.ท่านประสงค์สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายครู ICT ของ สพม.33 หรือไม่
Clear selection
17.ความสามารถพิเศษของท่านคืออะไร
(โปรดระบุ)
18.ในโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวนกี่ห้อง
19.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนจำนวนกี่เครื่อง
20.ท่านอยากให้ สพม.33 ดำเนินการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน ICT
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy