Ocena jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy w Reszlu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Sprawność, szybkość obsługi
  Fachowość, kompetencja urzędników
  Kultura osobista
  Terminowość załatwiania spraw
  Dostępność informacji
  Ogólna ocena pracy Urzędu
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Kompetencje, fachowość
  Szybkość, sprawność obsługi
  Życzliwość, uprzejmość
  Ogólna ocena pracownika
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Uzyskanie informacji
  Dostęp do formularzy i ich czytelność
  Skrócenie czasu załatwiania spraw
  Uprzejmość urzędników i troska o Klienta
  Poprawa warunków lokalowych
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question