Holiadur Meithrin 2020 / Nursery Questionnaire 2020
Annwyl rieni,

Yn wahanol i drefniadau arferol yr ydym yn gofyn i chi lenwwi'r holiadur isod (yn ychwanegol i'r ffurflen casglu gwybodaeth swyddogol y Sir) er mwyn i ni allu casglu gwybodaeth am eich plentyn ac er mwyn hwyluso cyfathrebu cyn i'ch plentyn gychwyn efo ni yn Medi 2020. Yn arferol byddwn wedi cynnal noson agored i'ch croesawu chi ac wedi rhoi cyfle i chi ofyn ambell gwestiwn a rhannu gwybodaeth am eich plentyn. Eleni, am resymau sydd tu allan i'n rheolaeth ni, mae'n rhaid i ni addasu ein trefniadau arferol.

Hoffwn pe byddwch yn cwblhau'r holiadur isod er mwyn i ni gasglu gwybodaeth amdanoch chi a'ch plentyn. Drwy wneud hyn bydd modd i ni geisio casglu'r wybodaeth yr ydym yn arferol ei gael trwy'r post neu yn ystod y noson agored.

I ddiben cychwyn ysgol ac fel modd i ni gysylltu gyda chi cyn Medi yw hyn - Bydd rhaid i ni gael y ffurflen casglu gwybodaeth swyddogol y Sir yn ôl hefyd unai cyn Medi neu ar dddiwrnod cyntaf eich disgybl

Dear parents,

In contrast to the usual arrangements we ask you to complete the questionnaire below so that we can collect information about your child and to facilitate communication before your child starts with us in September 2020. Usually we will have held an open evening to welcome you and have given you the opportunity to ask a few questions and share information about your child. This year, for reasons outside our control, we have to modify our normal arrangements.

Please complete the below questionnaire in order for us to gather information about you and your child. This way we will be able to collect the information we routinely get through the post or open evening.

This Questionnaire is for the purpose of collecting initial information about your child and for us to communicate more effectively before September. You will still need to complete and return the official Pupil information collection form before or on the start date for your child.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hwb. Report Abuse