แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560
1.ประเภทหน่วยงานที่ตอบ
2.ประโยชน์ที่ได้รับ
3.เนื้อหาสาระ
4.ความพึงพอใจ
5.ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหารไปใช้ประโยชน์หรือไม่
6.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมุกดาหารไปใช้ประโยชน์ในทางใด
Your answer
7.เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์
8.เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่น่าสนใจ
9.ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
10.ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
11.ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms