Formularz zgłoszeniowy na Ogólnopolska Konferencję Naukową pt. " Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego 25 lat po reformie. Badania de lege lata i de lege ferenda", 14-15.05.2015 r. Gdańsk

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question