EUNIS-SK
Vážení účastníci konferencie UNINFOS 2019,

nakoľko konferencia UNINFOS bola výročnou konferenciou združenia EUNIS-SK, dovoľte, aby sme Vás požiadali o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorým by sme chceli skvalitniť činnosť združenia EUNIS-SK. Dotazník je anonymný.

Ďakujeme za Váš čas strávený vypĺňaním dotazníka a za Vašu priazeň.

Predsedníctvo združenia EUNIS-SK.

(Dotazník môžu vyplniť aj kolegovia z vysokých škôl, ktorí sa konferencie nezúčastnili. Otázky, ktoré sa respondenta netýkajú, je možné vynechať.)
1. O aké školenie z oblasti IT by ste mali na vašej škole záujem (k školeniu prosíme uviesť aj názov VŠ)?
Your answer
2. O aký softvér na vzdelávanie alebo výskum máte na vašej škole záujem (k názvu softvéru prosíme uviesť aj názov VŠ)?
Your answer
3. Aké aktivity EUNIS-SK navrhujete na rok 2020?
Your answer
4. Čo by ste doplnili alebo zmenili na Portali VŠ (www.portalvs.sk - dizajn - aký, čo by malo byť na hlavnej stránke, jednotlivé menu pre skupiny používateľov, čo Vám na Portáli VŠ chýba a pod.)?
Your answer
5. Aké by malo byť smerovanie Portálu VŠ do roku 2022? Čím by mal byť? Čo by mal poskytovať pre školy, študentov, uchádzačov?
Your answer
6. Aké služby v oblasti IKT by ste chceli, aby EUNIS-SK sprostredkoval (napr. podpora v informačnej bezpečnosti, …)
Your answer
7. Uveďte Vaše ďalšie pripomienky k činnosti EUNIS-SK, návrhy, poznámky ...
Your answer
Ohodnoťte workshop spoločnosti Microsoft
Ohodnoťte workshop spoločnosti Oracle
Prednáška o vládnom cloude
Odborná stránka konferencie
Napíšte, obsah ktorého vystúpenia bol pre Vás najhodnotnejší (pre pripomenutie si pozrite Program konferencie alebo vystúpenia v archíve). Môžete uviesť aj viac vystúpení.
Your answer
Ohodnoďte konferenciu UNINFOS 2019 (komplexné hodnotenie)
Poznámky k UNINFOSu (v roku 2019, ale aj k ďalším ročníkom)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy