แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครู ประจำปี 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
เพศ *
สถานะ *
ความพึงพอใจ กิจกรรมภาคเช้า *
มาก
ปานกลาง
น้อย
ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
ความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน
พิธีกรรมทางศาสนา
พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ
พิธีบูชาบุรพาจารย์รำลึกถึงพระคุณครูและการปฏิญาณตน
พิธีมอบรางวัลหรือประกาศนียบัตร
การประชาสัมพันธ์การจัดงานจันครู
การต้อนรับ และการบริการอาหารว่าง
การจัดทำเอกสารวันครู
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมภาคเช้า
ความพึงพอใจ กิจกรรมภาคบ่าย การแข่งขันกีฬาวันครู *
มาก
ปานกลาง
น้อย
พิธีเปิดงาน
การจัดขบวนพาเหรด
การแสดงพิธีเปิด
การจัดเตรียมสถานทีในการแข่งขัน
ความสะดวกในการซมการแข่งขันกีฬา
ความเหมาะสมของกีฬาทีนำมาใช้ในการแข่งขัน
การตัดสินของคณะกรรมการ
การเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาล
การได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมในงาน
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมภาคบ่าย
ความพึงพอใจ กิจกรรมภาคค่ำ (sport night) *
มาก
ปานกลาง
น้อย
พิธีเปีด - ปิดงาน
กำหนดการของงาน
เครื่องเสียง แสง สี
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
สถานที่จัดงาน
การแสดงบนเวทีของนักร้อง
รสชาติของอาหารว่าง
การมีส่วนร่วมของคณะครู
ความสนุกสนานในกิจกรรมกลางคืน
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมภาคกลางคืน
ข้อเสนอแนะในการจัดงานครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of loei1. Report Abuse