ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดเก็บเอกสาร Smart Office ด้วย QR Code (ฝึกปฏิบัติ)
๑. สมัครเข้าอบรมรุ่นที่ *
Required
๓. ยศ (ถ้ามี โปรดระบุ)
Your answer
๒. คำนำหน้าชื่อ
๔. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
๕. ตำแหน่ง
Your answer
๖. หน่วยงาน
Your answer
๗. ที่อยู่
Your answer
๘. จังหวัด
Your answer
๙. รหัสไปรษณีย์
Your answer
๑๐. โทรศัพท์
Your answer
๑๑. โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
๑๒. e-mail *
Your answer
๑๓. อาหารที่รับประทาน
๑๔. ใบเสร็จรับเงิน
โปรดระบุข้อความที่ต้องการเขียนในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน โดยใบเสร็จจะออกให้ในวันที่ฝึกอบรม
Your answer
หมายเหตุ : รุ่นที่ ๑ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๒ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ ลดเหลือ ๓,๖๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวจนถึงวันอบรม ชำระค่าธรรมเนียม ๓,๙๐๐ บาท
เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว
กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน เขียนระบุชื่อผู้อบรม ชือโครงการและรุ่นที่ที่จะเข้าฝึกอบรมให้ชัดเจน โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๕. ที่พัก

สำหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สำรองที่พักด้วยตนเอง โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. จองผ่าน Line ชื่อ "รับจองห้องพัก มสธ." (ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พักประมาณ 600 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 1 และประมาณ 840 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 2 โดยควรสำรองตั้งแต่เนิ่น ๆ กรณีโอนเงิน ให้โอนค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร)

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service