Prihláška na vzdelávanie "Marker do škôl"
Vyplňte prihlášku najneskôr do 10.8.2021.

Výber účastníkov bude prebiehať priebežne do naplnenia kapacity školenia. Odporúčame preto vyplniť prihlášku čo najskôr. O výsledkoch výberu Vás budeme informovať e-mailom.
Meno a priezvisko *
Email *
Telefonický kontakt *
Dátum narodenia *
Adresa trvalého pobytu *
Na akej škole a ako dlho tam pôsobíte? *
Aký predmet/predmety vyučujete? *
Robíte aj triedneho učiteľa/ľku? *
Ako dlho pôsobíte v školstve? *
Čím oživujete svoje vyučovanie? Využívate už teraz nejaké inovácie/nové prvky vo svojej práci? Prosíme, špecifikujte. *
Máte podporu vedenia pri zavádzaní inovatívnych metód a prístupov? *
Aká je Vaša motivácia zúčastniť sa na tomto vzdelávaní? *
Ako by ste chceli neformálne vzdelávanie využiť vo svojej praxi? *
Zoznámili ste sa s podmienkami účasti na školení a súhlasíte s nimi? *
Ste schopný/á zúčastniť sa celej dĺžky školenia tak, ako je to popísané v pozvánke? *
Dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Zákon č. 110/2019 Sb. ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů pre účel administrácie projektu "Marker CS next level" a nevyhnutné poskytnutie tretím stranám (Národná agentúra Erasmus+, Európska Komisia) *
Prevádzkovateľ: YouthWatch, Občianske združenie, Úprkova 45, 81104 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50040901 Zpracovatel: Asociace neformálního vzdělávání, z.s., U Kloubových domů 330/8, 19000 Praha 9 Vysočany, Česká republika, C: 01317610
Dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Zákon č. 110/2019 Sb. ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů s posielaním informácií o nových aktivitách, pripravovaných školeniach a nových projektoch formou newsletteru alebo a e-mailu. *
Prevádzkovateľ: YouthWatch, Občianske združenie, Úprkova 45, 81104 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50040901 Zpracovatel: Asociace neformálního vzdělávání, z.s., U Kloubových domů 330/8, 19000 Praha 9 Vysočany, Česká republika, C: 01317610
Priestor na Vaše komentáre, poznámky, otázky.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy